Κολοβός Βασίλειος

Κολοβός Βασίλειος Καρδιολόγος

Αναπλ. Διευθυντής, ΣΤ' Καρδιολογική Κλινική ΥΓΕΙΑ

Εκπαίδευση & Ακαδημαϊκοί Τίτλοι

 • Πτυχιούχος του Ιατρικού Τμήματος της Στρατιωτικής Σχολής Αξιωματικών Σωμάτων
 • Κάτοχος Τίτλου Ιατρικής Ειδικότητας Καρδιολογίας
 • Κάτοχος Τίτλου του Βασιλικού Κολλεγίου Παθολόγων του Ηνωμένου Βασιλείου (MRCP UK)
 • Interventional Cardiac Electrophysiology Fellow, Glenfield Hospital, Leicester, UK
 • International Cardiac Electrophysiology Fellowship Program (USA – Germany)
 • Κάτοχος Τίτλου Εξειδίκευσης στην Απλή και Σύνθετη Βηματοδότηση Καρδιάς Level II από την Ευρωπαϊκή και Αμερικανική Αρρυθμιολογική Εταιρεία (EHRA & IBHRE)
 • Κάτοχος Τίτλου Εξειδίκευσης στην Επεμβατική Ηλεκτροφυσιολογία Level II από την Ευρωπαϊκή Αρρυθμιολογική Εταιρεία (EHRA)
 • Κάτοχος Τίτλου Διαθωρακικής Υπερηχοκαρδιογραφίας, British Society of Echocardiography
 • Κάτοχος Τίτλου Διοισοφάγειας Υπερηχοκαρδιογραφίας, European Association of Cardiovascular Imaging
 • Κάτοχος Τίτλου διενέργειας Αξονικής Στεφανιογραφίας, SCCT & BSCI
 • Κάτοχος Τίτλου Acute Cardiovascular Care Association (ESC – ACCA) Level II

Μέλος Εταιριών, Συντακτικής Επιτροπής Περιοδικών

 • Μέλος της Ευρωπαϊκής Καρδιολογικής Εταιρείας (ESC)

 • Μέλος της Ευρωπαϊκής Αρρυθμιολογικής Εταιρείας (EHRA)

 • Μέλος της Βρετανικής Εταιρείας Υπερήχων Καρδιάς (BSE)

 • Μέλος της Βρετανικής Καρδιολογικής Εταιρείας (BCS)

 • Μέλος της Βρετανικής Αρρυθμιολογικής Εταιρείας (BHRS)

 • Μέλος του Βασιλικού Κολλεγίου Παθολόγων του Λονδίνου (MRCP UK)

 • Μέλος της Ελληνικής Καρδιολογικής Εταιρείας (ΕΚΕ)

Επαγγελματική Προϋπηρεσία

 • ΣΤ’ Καρδιολογική Κλινική, Νοσοκομείο ΥΓΕΙΑ (2020 – έως σήμερα)

 • Καρδιολογική Κλινική, 401 Γενικό Στρατιωτικό Νοσοκομείο Αθηνών (2018 – έως σήμερα)

 • Department of Interventional Cardiac Electrophysiology (Professor G Andre Ng), Department of Cardiovascular Sciences, Glenfield Hospital, University of Leicester (2016 – 2018)

 • Cardiology Department, New Cross Hospital, University of Wolverhampton (2014 – 2016)

 • Cardiology Department, Russells Hall Hospital, University of Birmingham (2012 – 2016)

 • Α’ Παθολογική Κλινική, 401 Γενικό Στρατιωτικό Νοσοκομείο Αθηνών (2010 – 2012)

Κλινικό & Ερευνητικό Ενδιαφέρον

Κλινικό Ενδιαφέρον

 • Κατάλυση απλών και σύνθετων αρρυθμιών

 • Εμφύτευση απλών και σύνθετων καρδιακών συσκευών (βηματοδοτών, αμφικοιλιακών βηματοδοτών, απινιδωτών)

Ερευνητικό Ενδιαφέρον

 • Αιφνίδιος καρδιακός θάνατος

 • Κολπική μαρμαρυγή

 • Κοιλιακή ταχυκαρδία

Πρόσφατες Δημοσιεύσεις

“Cardiac Sarcoidosis: When rhythm becomes an issue”. Paola Terlizzese MD; Vasileios Kolovos MD MRCP; Bharat Sidhu MBChB MRCP; Robert J Huggett PhD MRCP, SCMR, 16-04,2016