Καραμπάτσου Γεωργία

Καραμπάτσου Γεωργία Παιδίατρος

Επιμελήτρια της Παιδιατρικής Κλινικής

Εκπαίδευση & Ακαδημαϊκοί Τίτλοι