Γιαμαρέλλου Ελένη

Γιαμαρέλλου Ελένη Παθολόγος - Λοιμωξιολόγος

Διευθύντρια Α' Παθολογικής - Λοιμωξιολογικής Κλινικής ΥΓΕΙΑ

Εκπαίδευση & Ακαδημαϊκοί Τίτλοι

 • Πτυχιούχος της Ιατρικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, 1960 -1966.
 • Ειδικευόμενη Βοηθός στην Εσωτερική Παθολογία στη Θεραπευτική Κλινική του Πανεπιστημιακού Αθηνών 1966-1969.
 • Διδάκτωρ της Ιατρικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, 1969.
 • Τίτλος ειδικότητας Παθολογίας, Μάιος 1970.
 • Πανεπιστημιακή Βοηθός στην Α΄ Προπαιδευτική Παθολογική Κλινική, του Πανε-πιστημίου Αθηνών,1969 -1973.
 • Μετεκπαίδευση (1974-1975) στο Πανεπιστήμιο του ILLINOIS-HΠΑ (Abraham Lincoln School of Medicine, Chicago, ILLINOIS) όπως και στην Mayo-Clinic (Rochester-ΗΠΑ) και στο νοσοκομείο Memorial Sloan Kettering (Ν. Υόρκη-ΗΠΑ)

 

Διδακτορική Διατριβή

 • Ph.D. (Αντιμικροβιακή Χημειοθεραπεία): Μάιος 1981, Α΄ Προπαιδευτική Παθολογική Κλινική, Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Αθηνών

Μέλος Εταιριών, Συντακτικής Επιτροπής Περιοδικών

Μέλος Εταιριών:

 • Ελληνική Εταιρεία Εσωτερικής Παθολογίας

 • Ελληνική Εταιρεία Χημειοθεραπείας (Γραμματέας: 1982-1997 και Πρόεδρος του Δ.Σ από το 1998-σήμερα).

 • Ελληνική Εταιρεία Μελέτης και Αντιμετώπισης του AIDS

 • Ελληνική Εταιρεία Λοιμώξεων (Founder and Past President 1993- 1996).

 • Association “Friends of Institute Pasteur”.

 • International Society of Chemotherapy (Μέλος: 1989-1993). Τιμητικό Μέλος από 2011

 • British Society for Antimicrobial Chemotherapy

 • European Society for Clinical Microbiology and Infectious Diseases (ESCMID)

 • Infectious Diseases Society of America (IDSA)

 • Hospital Infection Society (UK)

 • E. O. R. T. C.: European Organization for Research on Treatment of Cancer.

 • ISGAR: International Society Group on Antimicrobial Resistance.

 • International Immunocompromised Host Society.

 • International Society for Anaerobic Bacteria.

 • Alliance for the Prudent of Use of Antibiotics (APUA).

 • New York Academy of Sciences.

 • Surgical Infection Society Europe.

 • F. E. S. C. I. (Federation of European Society of Chemotherapy and

 • Infectious Diseases) (President 2003-2007).

 • ICE (International Collaboration Endocarditis): Duke University, Durham, USA.

 • Ιδρυτικό Μέλος και Τιμητικό Μέλος του ESCMID Study Group στις “Λοιμώ-ξεις σε βαρέως πάσχοντες ασθενείς” (2011-present)

Μέλος Συντακτικών Επιτροπών (Editorial Board) Ιατρικών Περιοδικών και Κριτής Εργασιών (Reviewer):

 • Clinical Infectious Diseases (USA).

 • Infectious Disease Practice for the Clinician (USA).

 • Clinical Microbiology and Infection. (ESCMID- Switzerland)

 • Infectious Diseases in Clinical Practice (USA).

 • European Journal of Clinical in Clinical Microbiology and Infectious Diseases (Germany).

 • Drugs (New Zealand).

 • Drug Investigation.

 • Journal of Chemotherapy

 • Revista Espaniola di Quimioterapia (Spain).

 • American Journal of Clinical Dermatology. (USA)

 • Lancet Infections Diseases. (UK)

 • Journal of infection (UK).

 • Journal of Antimicrobial Chemotherapy (UK).

 • Antimicrobial Agents and Chemotherapy (USA).

 • Expert Opinion on Pharmacotherapy.

 • Journal of Pediatric Infectious Diseases (USA).

 • International Journal Antimicrobial Agents (UK).

 • Intensive Care Medicine.

 • Expert Opinion on Investigational Drugs.

 • The Lancet

 • Eurosurveillance

 • Minerva Anestesiologica

 • Expert Review of Anti-infective Therapy

 • The Open Emergency Medicine Journal

 • The Medical Letter

 • Scandinavian Journal of Infectious Disease

 • Saudi Journal for Health Sciences

 • PLoS ONE

 • Respiration (International Journal of Thoracic Medicine)

Επαγγελματική Προϋπηρεσία

 • Πανεπιστημιακή Επιμελήτρια στην Α΄ Προπαιδευτική Παθολογική Κλινική του Πανεπιστημίου Αθηνών ,1975-1982.

 • Υφηγήτρια Εσωτερικής Παθολογίας της Ιατρικής σχολής Πανεπιστημίου Αθη-νών, 1981.

 • Επίκουρη Καθηγήτρια Εσωτερικής Παθολογίας στην Α΄ Προπαιδευτική Παθολο-γική Κλινική της Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών, 1987-1990.

 • Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Εσωτερικής Παθολογίας στην Α΄ Προπαιδευτική Παθολογική Κλινική της Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών, 1991 -1996.

 • Καθηγήτρια Εσωτερικής Παθολογίας της Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθη-νών, 1997.

 • Διευθύντρια της νεοϊδρυθείσης Δ΄ Παθολογικής Κλινικής της Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών από το 1997 έως το 2009 (στο Σισμανόγλειο Νοσοκομείο έως το 2003, και στη συνέχεια μετά τη μετεγκατάσταση της Δ΄ Παθολογικής Κλι-νικής, στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο «ΑΤΤΙΚΟΝ» έως 31.8.2009).

 • Ομότιμη Καθηγήτρια Παθολογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημί-ου Αθηνών, Νοέμβριος 2009.

 • Διευθύντρια ΣΤ’ Παθολογικής Κλινικής Δ.Θ.Κ.Α Υγεία (2010)

Κλινικό & Ερευνητικό Ενδιαφέρον

 • Ειδική Νοσολογία, Φυσική Εξέταση, Εσωτερική Παθολογία στους φοιτητές 7ου, 8ου, 11ου και 12ου εξαμήνου Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών.

 • Κατ’ επιλογήν μάθημα “Λοιμώξεις και Αντιμικροβιακή Χημειοθεραπεία” από 1987-1997 (φοιτητές 8-12 εξαμήνου Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών). Από το 1997 έως 31-8-2009 υπεύθυνη του μαθήματος.

 • Από το 2007, Συγγραφή ειδικών ασκήσεων, συμμετοχή στην εκπαίδευση και διδασκαλία των Λοιμώξεων-Αντιμικροβιακής Θεραπείας σε όλους τους φοιτητές Ιατρικής κατά το τρίμηνο της Παθολογίας με τη μορφή διαδραστικών ασκήσεων (interactive).

 • Εσωτερική Παθολογία στη Σχολή Νοσηλευτών του Γενικού Λαϊκού Νοσοκομείου (1971-1973).

 • Μετεκπαιδευτικά μαθήματα και διαλέξεις με αντικείμενα της Εσωτερικής Παθολογίας και ειδικότερα των Λοιμώξεων ως προσκεκλημένη μεγάλων Νοσοκομειακών Πανεπιστημιακών Μονάδων του Εξωτερικού και του Εσωτερικού όπως και νοσοκομείων του ΕΣΥ και Επιστημονικών Εταιρειών και Συλλόγων από όλη τη χώρα και το διεθνή χώρο.

 • Ως εκπρόσωπος της Ελλάδας στο Ευρωπαϊκό Κέντρο Ελέγχου Λοιμώξεων (ECDC) στη Σουηδία από το 2005 για θέματα μικροβιακής αντοχής και ορθολογικής χρήσης των αντιβιοτικών, οργάνωση και διδασκαλία από 3ετίας σε 14 Σεμινάρια 2ήμερου διάρκειας για τους ιατρούς που ασκούν πρωτοβάθμια περίθαλψη με τίτλο «Λοιμώξεις και Αντιμικροβιακή Θεραπεία στην Πρωτοβάθμια Περίθαλψη», τα οποία παρακολούθησαν μέχρι σήμερα >2500 γενικοί ιατροί.

 • Ως πρόεδρος του Δ.Σ. της Ελληνικής Εταιρείας Χημειοθεραπείας, οργάνωση και διδασκαλία από 3ετίας στα τριτοβάθμια νοσοκομεία της χώρας σε 19 Σεμινάρια για νοσοκομειακούς ιατρούς με αντικείμενο «Η Ορθολογική Χρήση των Αντιβιοτικών από τον Νοσοκομειακό Ιατρό».

Ερευνητικό Έργο:

 • In vitro δραστικότητα αντιμικροβιακών ουσιών και in vivo κλινική εκτίμηση (κλινικές μελέτες)

 • Φαρμακοκινητική και φαρμακοδυναμική αξιολόγηση νεοτέρων και παλαιοτέρων αντιβιοτικών

 • Επιδημιολογικές μελέτες αντοχής

 • Διερεύνηση μοριακών μηχανισμών αντοχής στα αντιβιοτικά

 • Πειραματικά πρότυπα λοιμώξεων (πειραματική περιτονίτιδα, πειραματική ενδοκαρδίτιδα, πειραματική οστεομυελίτιδα)

 • Σήψη (επιδημιολογία, διαγνωστική προσέγγιση, θεραπεία)

 • Νοσοκομειακές λοιμώξεις

 • Πολιτική ορθολογικής χρήσης αντιβιοτικών

 • Λοιμώξεις στον ουδετεροπενικό ασθενή

 • Λοιμώξεις στη ΜΕΘ

 • Λοιμώξεις από πανανθεκτικά gram αρνητικά βακτήρια

 • Κλινική αξιολόγηση και φαρμακοκινητική/φαρμακοδυναμική κολιμυκίνης-τιγεκυκλίνης-φωσφομυκίνης

 • Επιδημιολογία, διερεύνηση μηχανισμών αντοχής και έλεγχος της διασποράς νοσοκομειακών gram αρνητικών βακτηρίων που παράγουν καρμπαπενεμάσες

Πρόσφατες Δημοσιεύσεις

 • > 500 Δημοσιεύσεις σε ιατρικά περιοδικά του εξωτερικού μετά από κρίση

 • Στη βιβλιογραφία οι ανωτέρω εργασίες αναφέρονται (citations) >7000 φορές.

 • Ο δείκτης h είναι: 48 (Scopus)

 • 135 Δημοσιεύσεις σε Τόμους Πρακτικών από συνέδρια στο εξωτερικό

 • 112 Δημοσιεύσεις σε Ελληνικά ιατρικά περιοδικά

 • 55 Βιβλία: 42 Κεφάλαια σε 20 ξενόγλωσσα βιβλία και 130 Κεφάλαια σε 34 Ελληνικά βιβλία

 • 155 Διδακτορικές Διατριβές

 • 30 Εργασίες στις οποίες συμμετείχα με συνεργάτες μου, έχουν βραβευθεί στο εξωτερικό ή το εσωτερικό.

 • Συμμετοχή σε >300 Συνέδρια στην Ελλάδα και στο Εξωτερικό με διαλέξεις και ομιλίες για τις οποίες δεν προβλέπεται δημοσίευση.

Πρόσφατες Δημοσιεύσεις (από το 2010):

 • Nationwide surveillance of resistance rates of Staphylococcus aureus clinical isolates from Greek hospitals, 2012-2013.

 • Souli M, Karaiskos I, Galani L, Maraki S, Perivolioti E, Argyropoulou A, Charissi-adou A, Zachariadou L, Tsiplakou S, Papaioannou V, Tsorlini H, Katsifa H, Baka V, Pantazi P, Paschali A, Kyratsa A, Trikka-Graphakos E, Giannopoulou P, Vogiatzakis E, Moraitou H, Papadogeorgaki H, Avgerinou H, Panagea T, Panta-zatou A, Petinaki E, Stamatopoulou G, Toutouza M, Karatzoglou I, Kontopoulou K, Orfanidou M, Karantani I, Fytas P, Tzanetou K, Platsouka E, Kazila P, Chli A, Statiri N, Giamarellou H.

 • Infect Dis (Lond). 2015; 4:1-6

 • Promoting prudent use of antibiotics: the experience from a multifaceted regional campaign in Greece.Plachouras D, Antoniadou A, Giannitsioti E, Galani L, Katsarolis I, Kavatha D, Koukos G, Panagopoulos P, Papadopoulos A, Poulakou G, Sakka V, Souli M, Sybardi S, Tsiodras S, Kanellakopoulou K, Giamarellou H.

 • BMC Public Health. 2014;14:866

 • Multidrug-resistant and extensively drug-resistant Gram-negative pathogens: current and emerging therapeutic approaches. Karaiskos I, Giamarellou H. Expert Opin Pharmacother. 2014;15(10):1351-70.

 • Outcomes of critically ill intensive care unit patients treated with fosfomycin for infections due to pandrug-resistant and extensively drug-resistant car-bapenemase-producing Gram-negative bacteria. Pontikis K, Karaiskos I, Bastani S, Dimopoulos G, Kalogirou M, Katsiari M, Oikonomou A, Poulakou G, Roilides E, Giamarellou H. Int J Antimicrob Agents. 2014;43(1):52-9.

 • Effectiveness of a double-carbapenem regimen for infections in humans due to carbapenemase-producing pandrug-resistant Klebsiella pneumoniae. Giamarellou H, Galani L, Baziaka F, Karaiskos I. Antimicrob Agents Chemother. 2013;57(5):2388-90

 • Pharmacokinetic and pharmacodynamic evaluation of tigecycline. Giamarellou H, Poulakou G. Expert Opin Drug Metab Toxicol. 2011;7(11):1459-70.

 • Colonization and infection by colistin-resistant Gram-negative bacteria in a cohort of critically ill patients. Kontopidou F, Plachouras D, Papadomichelakis E, Koukos G, Galani I, Poulakou G, Dimopoulos G, Antoniadou A, Armaganidis A, Giamarellou H. Clin Microbiol Infect. 2011;17(11):E9-E11.

 • When and how to cover for resistant gram-negative bacilli in severe sepsis and septic shock. Hanberger H, Giske CG, Giamarellou H. Curr Infect Dis Rep. 2011;13(5):416-25.

 • Metallo-β-lactamases: a last frontier for β-lactams? Cornaglia G, Giamarellou H, Rossolini GM. Lancet Infect Dis. 2011;11(5):381-93.

 • Multidrug-resistant Gram-negative bacteria: how to treat and for how long. Giamarellou H. Int J Antimicrob Agents. 2010;36 Suppl 2:S50-4.