Γεωργόπουλος Δημήτριος

Γεωργόπουλος Δημήτριος Μαιευτήρας - Γυναικολόγος

Ιατρική Εμβρύου ΜΗΤΕΡΑ

Εκπαίδευση & Ακαδημαϊκοί Τίτλοι

 • Απόφοιτος Προτύπου Σχολής Αναβρύτων (1986)
 • Πτυχίο Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών (1993)
 • Τίτλος Ιατρικής Ειδικότητας Μαιευτικής – Γυναικολογίας (2003)
 • Δίπλωμα Ιατρικής Εμβρύου (Diploma in Fetal Medicine), Ιδρυμα Ιατρικής Εμβρύου (Fetal Medicine Foundation, London, UK) (2021)
 • Πιστοποιητικό εντατικής εκπαίδευσης στο διακολπικό υπερηχογράφημα, Ιατρική Σχολή του KING’S COLLEGE, Λονδίνο, Μ. Βρεττανία (2004)
 • Αδεια Εκτέλεσης Υπερήχων στη Μαιευτική – Γυναικολογία Κ.Ε.Σ.Υ.(2004)
 • Πιστοποιητικό επάρκειας στην εκτέλεση εξειδικευμένων υπερηχογραφημάτων : 11 -14 εβδομάδων κύησης, 18-23 εβδομάδων κύησης, Doppler εμβρυικών αγγείων και πλακούντα, εκτίμησης τραχήλου, Ιδρυμα Ιατρικής Εμβρύου (Fetal Medicine Foundation, London, UK) (2003 -2004)
 • Δίπλωμα στον Οικογενειακό Προγραμματισμό (1999) (Diploma in Family Planning) , Εταιρεία Οικογενειακού Προγραμματισμού, Βασιλικού Κολλεγίου Μαιευτήρων Γυναικολόγων Μ. Βρεττανίας (Faculty of Family Planning R.C.O.G.)
 • Πιστοποιητικό επάρκειας στην προκεχωρημένη μαιευτική ανάνηψη (Certificate in Advanced Life Support in Obstetrics), Εταιρεία προκεχωρημένης μαιευτικής ανάνηψης Μ. Βρεττανίας (A.L.S.O., UK, 1999)
 • Πιστοποιητικό επάρκειας στις βασικές χειρουργικές τεχνικές, Βασιλικό Κολλέγιο Χειρουργών Αγγλίας (2001)

Μέλος Εταιριών, Συντακτικής Επιτροπής Περιοδικών

 • Ιδρυμα Ιατρικής Εμβρύου (Fetal Medicine Foundation, London, U.K.) 

 • Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών (Ι.Σ.Α.) 

 • Ιατρικός Σύλλογος Μ. Βρεττανίας (G.M.C) 

 • Ενωση Μαιευτήρων Γυναικολόγων Ελλάδος (ΕΝ.Μ.Γ.Ε) 

Επαγγελματική Προϋπηρεσία

 • 2005 – : Συνεργάτης Ιατρικής Εμβρύου ΜΗΤΕΡΑ 

 • 2005 – : Ιδιωτικό Ιατρείο Μαιευτικής – Γυναικολογίας  

 • 2003 -2004: Εξειδίκευση στην Ιατρική Εμβρύου, Harris Birthright Research Centre for Fetal Medicine, King’s College Hospital, London (Μ.Βρεττανία) 

 • 2001 – 2003: Ειδίκευση στη Μαιευτική – Γυναικολογία, Πανεπιστημιακή Κλινική Νοσοκομείο ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ 

 • 1999 – 2001: Ειδίκευση στη Μαιευτική – Γυναικολογία στη Μ. Βρεττανία ( Sunderland Royal Hospital, Airedale General Hospital, North Tyneside General Hospital, Raigmore Hospital) 

 • 1995 – 1998: Υπηρεσία Υπαίθρου (Αγροτικός Ιατρός), Π.Ι. Σίβας Ηρακλείου Κρήτης (1997 -1998) , Π.Ι. Παρπαριάς Χίου (1995 -1997) 

 • 1994 – 1995: Ειδίκευση στη Γενική Χειρουργική, 251 Γ.Ν.Α.  

Κλινικό & Ερευνητικό Ενδιαφέρον

Κλινικό ενδιαφέρον:  

 • Ιατρική  Εμβρύου – Εμβρυομητρική Ιατρική – Προγεννητικός Ελεγχος 

 • Κύηση Υψηλού Κινδύνου 

 • Γυναικολογική Διακολπική  Υπερηχογραφία