Φαλιάκου Ελένη

Φαλιάκου Ελένη Χειρουργός

Διευθύντρια, Β’ Μαστού Κλινικής

Εκπαίδευση & Ακαδημαϊκοί Τίτλοι

 • 1987 Πτυχίο Ιατρικής Σχολής Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών
 • 1988-1991 Ειδικευόμενη Γενικής Χειρουργικής Α Πανεπιστημιακή Χειρουργική Κλινική Λαικού Νοσομείου Αθήνας
 • 1991-1992 Research Fellow, Surgical Research Lab New England Medical Center, Boston USA
 • 1992-1994 Ειδικότητα Γενικής Χειρουργικής Medical College of Virginia Hospitals MCV, Richmond VA, USA
 • 1994-1997 Ειδικότητα Γενικής Χειρουργικής University of Arkansas for Medical Sciences UAMS, Little Rock AR, USA
 • 1998 Απόκτηση τίτλου Ειδικότητας Γενικής Χειρουργικής στην Ελλάδα
 • 1998 Απόκτηση τίτλου Ειδικότητας Γενικής Χειρουργικής στο Ηνωμένο Βασίλειο (included in the specialist register GMC)
 • 1998-2000 Clinical Fellow, Academic Surgery Breast Unit, Royal Marsden Hospital , London, UK

Μέλος Εταιριών, Συντακτικής Επιτροπής Περιοδικών

 • Ελληνική Χειρουργική Εταιρεία
 • Ελληνική Χειρουργική Εταιρεία Μαστού
 • EUSOMA (European Society of Breast Cancer Specialist)
 • American Society of Breast Disease
 • ABS- BASO (British Association of Breast Surgery)
 • W40 Women in Oncology

Μέλος ΔΣ

 • Ελληνική Εταιρεία Διατήρησης Αναπαραγωγής ΕΕΔΑ-Αντιπρόεδρος
 • ΛΩΤΟΣ (Αστική μη κερδιοσκοπική εταιρεία για την προώθηση ενημέρωσης και πρόσβασης στην χειρουργική αποκατάσταση του μαστού)- Αντιπρόεδρος
 • ΑΛΜΑ ΖΩΗΣ Μέλος του Επιστημονικού Συμβουλίου

Επαγγελματική Προϋπηρεσία

 • 2000-2010 Χειρουργός Μαστού Συνεργάτης Κέντρου Μαστού ΛΗΤΩ
 • 2000-2005 Χειρουργός Μαστού Συνεργάτης Κέντρου Μαστού ΠΡΟΛΗΨΗ
 • 2010-2015 Ιδρυτικό Στέλεχος και Διευθύντρια του Κέντρου Μαστού και της Κλινικής Μαστού ΕΥΡΩΚΛΙΝΙΚΗΣ ΑΘΗΝΩΝ
 • 2015 Διευθύντρια της Β Κλινικής Μαστού ΜΗΤΕΡΑ

Κλινικό & Ερευνητικό Ενδιαφέρον

Κλινικό ενδιαφέρον:

 • Χειρουργική Μαστού
 • Ογκοπλαστική Χειρουργική Μαστού
 • Συντηρητική Μαστεκτομή  και Αποκατάσταση
 • Παρακολούθηση γυναικών υψηλού κινδύνου
 • Οργάνωση διεπιστημονικών ομάδων αντιμετώπισης γυναικών με καρκίνο μαστού

Πρόσφατες Δημοσιεύσεις

 • SK Sarker, EC Faliakou, GPH Gui.  Surgical technique: submuscular placement of breast implant ports with delayed expansion following ultrasound localization.
  Eur J Surg Oncol 2001 Mar;27(2):212-3.
  N Abdullah, A Ward, EC Faliakou, S-M Tan, R A’ Hern, GPH Gui.
  Evaluation of the reconstructed breast: a prospective comparison of four methods.
  Eur J Surg Oncol 2001; 27 288.
 • Gerald PH Gui, Su-Ming Tan, Eleni C Faliakou, Christina Choy, 
  Roger A’ Hern, Ann Ward.  Immediate breast reconstruction using biodimensional anatomical permanent expander implants: a prospective analysis of outcome 
  and patient satisfaction.  
  Plast Reconstr Surg 2003 Jan;111(1):125-38;discussion 139-40.
 • Gui GP, Kadayaprath G, Tan SM, Faliakou EC, Choy C, A’ Hern R, Ward A.  Evaluation of outcome after immediate breast reconstruction: prospective comparison of four methods. 
  Plast Reconstr Surg 2005 Jun; 115(7):1916-26.
  Gui GP, Kadayaprath G, Tan SM, Faliakou EC, Choy C, Ward A, A’hern R.
  Long-term quality-of-life assessment following one-stage immediate breast reconstruction using biodimensional expander implants: the patient’s perspective.
  Plast Reconstr Surg. 2008 Jan;121(1):17-24.