Φαλιάκου Ελένη

Φαλιάκου Ελένη Γενικός Χειρουργός

Διευθύντρια Β' Κλινικής Μαστού

Εκπαίδευση & Ακαδημαϊκοί Τίτλοι

 • 1987 Πτυχίο Ιατρικής Σχολής Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών
 • 1988-1991 Ειδικευόμενη Γενικής Χειρουργικής Α Πανεπιστημιακή Χειρουργική Κλινική Λαικού Νοσομείου Αθήνας
 • 1991-1992 Research Fellow, Surgical Research Lab New England Medical Center, Boston USA
 • 1992-1994 Ειδικότητα Γενικής Χειρουργικής Medical College of Virginia Hospitals MCV, Richmond VA, USA
 • 1994-1997 Ειδικότητα Γενικής Χειρουργικής University of Arkansas for Medical Sciences UAMS, Little Rock AR, USA
 • 1998 Απόκτηση τίτλου Ειδικότητας Γενικής Χειρουργικής στην Ελλάδα
 • 1998 Απόκτηση τίτλου Ειδικότητας Γενικής Χειρουργικής στο Ηνωμένο Βασίλειο (included in the specialist register GMC)
 • 1998-2000 Clinical Fellow, Academic Surgery Breast Unit, Royal Marsden Hospital , London, UK

Μέλος Εταιριών, Συντακτικής Επιτροπής Περιοδικών

 • Ελληνική Χειρουργική Εταιρεία

 • Ελληνική Χειρουργική Εταιρεία Μαστού

 • EUSOMA (European Society of Breast Cancer Specialist)

 • American Society of Breast Disease

 • ABS- BASO (British Association of Breast Surgery)

 • W40 Women in Oncology

Μέλος ΔΣ

 • Ελληνική Εταιρεία Διατήρησης Αναπαραγωγής ΕΕΔΑ-Αντιπρόεδρος

 • ΛΩΤΟΣ (Αστική μη κερδιοσκοπική εταιρεία για την προώθηση ενημέρωσης και πρόσβασης στην χειρουργική αποκατάσταση του μαστού)- Αντιπρόεδρος

 • ΑΛΜΑ ΖΩΗΣ Μέλος του Επιστημονικού Συμβουλίου

Επαγγελματική Προϋπηρεσία

 • 2000-2010 Χειρουργός Μαστού, Συνεργάτης Κέντρου Μαστού ΛΗΤΩ

 • 2000-2005 Χειρουργός Μαστού, Συνεργάτης Κέντρου Μαστού ΠΡΟΛΗΨΗ

 • 2010-2015 Ιδρυτικό Στέλεχος και Διευθύντρια του Κέντρου Μαστού και της Κλινικής Μαστού ΕΥΡΩΚΛΙΝΙΚΗΣ ΑΘΗΝΩΝ

 • 2000-σήμερα  Χειρουργός Μαστού, Συνεργάτης Νοσοκομείου Υγεία

 • 2015-σήμερα Χειρουργός Μαστού, Διευθύντρια της Β Κλινικής Μαστού ΜΗΤΕΡΑ

Κλινικό & Ερευνητικό Ενδιαφέρον

Κλινικό ενδιαφέρον:

 • Χειρουργική Μαστού

 • Ογκοπλαστική Χειρουργική Μαστού

 • Συντηρητική Μαστεκτομή  και Αποκατάσταση

 • Παρακολούθηση γυναικών υψηλού κινδύνου

 • Οργάνωση διεπιστημονικών ομάδων αντιμετώπισης γυναικών με καρκίνο μαστού

Πρόσφατες Δημοσιεύσεις

 • SK Sarker, EC Faliakou, GPH Gui.  Surgical technique: submuscular placement of breast implant ports with delayed expansion following ultrasound localization.
  Eur J Surg Oncol 2001 Mar;27(2):212-3.

 • N Abdullah, A Ward, EC Faliakou, S-M Tan, R A’ Hern, GPH Gui.
  Evaluation of the reconstructed breast: a prospective comparison of four methods.
  Eur J Surg Oncol 2001; 27 288.

 • Gerald PH Gui, Su-Ming Tan, Eleni C Faliakou, Christina Choy, 
  Roger A’ Hern, Ann Ward.  Immediate breast reconstruction using biodimensional anatomical permanent expander implants: a prospective analysis of outcome and patient satisfaction.  
  Plast Reconstr Surg 2003 Jan;111(1):125-38;discussion 139-40.

 • Gui GP, Kadayaprath G, Tan SM, Faliakou EC, Choy C, A’ Hern R, Ward A.  Evaluation of outcome after immediate breast reconstruction: prospective comparison of four methods. 
  Plast Reconstr Surg 2005 Jun; 115(7):1916-26.

 • Gui GP, Kadayaprath G, Tan SM, Faliakou EC, Choy C, Ward A, A’hern R.
  Long-term quality-of-life assessment following one-stage immediate breast reconstruction using biodimensional expander implants: the patient’s perspective.
  Plast Reconstr Surg. 2008 Jan;121(1):17-24.

 • Characterization and prevalence of two novel CHEK2 large deletions in Greek breast cancer patients. Journal of Human Genetics 2018
  DOI : 10.1038/s10038-018-0466-3 in press

ΜΗΤΕΡΑ: Αγγελία

Ο Όμιλος ΥΓΕΙΑ κατέχοντας ηγετική θέση στον τομέα των ιδιωτικών νοσοκομειακών μονάδων προκειμένου να καλύψει τις ανάγκες της συνεχούς ανάπτυξης του με στόχο την παροχή ιατρικών και νοσηλευτικών υπηρεσιών ποιοτικού επιπέδου, επιθυμεί να προσλάβει: ΙΑΤΡΟΥΣ ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΟΥΣ για απασχόληση στα Κεντρικά Εργαστήρια.
Μάθετε περισσότερα..