Παπαναστασίου Παναγιώτης

Παπαναστασίου Παναγιώτης Ουρολόγος

Διευθυντής, Α' Ουρολογική Κλινική

Εκπαίδευση & Ακαδημαϊκοί Τίτλοι

 • Πτυχίο Ιατρικής σχολής Εθνικού και Καποδιστριακού Παν/μίου Αθηνών
 • Ιατρική Ειδικότητα Ουρολογίας
 • Fellow of European Board of Urology

Μέλος Εταιριών, Συντακτικής Επιτροπής Περιοδικών

Μέλος Εταιριών

 • Μέλος του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών

 • Μέλος της Ελληνικής Ουρολογικής Εταιρείας

 • Μέλος της Ευρωπαϊκής Ουρολογικής Εταιρείας 

 • Μέλος του Δ.Σ της ΕΕΙ ΥΓΕΙΑ 

 • Μέλος της Επιτροπής Εκπαίδευσης του Νοσοκομείου ΥΓΕΙΑ

Επαγγελματική Προϋπηρεσία

 • Toronto General Hospital Dept Urology  2001 2002

 • ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΥ 1996-2000

 • ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΝΟΣ ΕΛΠΙΣ 1995 1996

 • ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 1994

 • TORONTO GENERAL HOSPITAL DEPT OF PERITONIAL DIALYSIS

 • ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΥΓΕΙΑ ΕΠΙΜΕΛΙΤΗΣ Β ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ 2002 – 2006

 • ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ΝΟΣ ΥΓΕΙΑ 2006

 • ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΜΗΤΕΡΑ 2002 ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ

 • ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΜΗΤΕΡΑ ΑΠΟ ΤΟ 2005

 • ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΜΗΤΕΡΑ 2016

Κλινικό & Ερευνητικό Ενδιαφέρον

Κλινικό ενδιαφέρον

 • Ενδοουρολογία Λιθίαση ουροποιητικού Υπερπλασία προστάτου 

 • Ουρολογική Ογκολογία

 • Ανδρολογία 

 • Υπογονιμότητα

 • Ουρολογική Γυναικολογία

Πρόσφατες Δημοσιεύσεις

Για το Επιστημονικό και το Ερευνητικό του έργο υπάρχουν 375 βιβλιογραφικές αναφορές (citation index).