Δρακονταειδής Ανδρέας

Δρακονταειδής Ανδρέας Παθολόγος

Αναπληρωτής Διευθυντής ΣΤ' Παθολογικής Κλινικής ΥΓΕΙΑ

Εκπαίδευση & Ακαδημαϊκοί Τίτλοι

  • Απόφοιτος Πανεπιστημίου Πατρών

 

Μέλος Εταιριών, Συντακτικής Επιτροπής Περιοδικών

  • Μέλος Λοιμωξιολογικής Εταιρείας

Επαγγελματική Προϋπηρεσία

  • 2002-2002 Υπηρεσία Υπαίθρου

  • 2002-2003 Στρατιωτική θητεία – Ιατρός

  • 2009-2009 Ειδικότητα στο 215 Γ.Ν.Α. – Παθολογία

Εκπαιδευτική Πείρα:

  • 2009-παρόν Συνεργάτης στο Δ.Θ.Κ.Α Υγεία Α.Ε.

  • 2010- παρόν Ιδιωτικό Ιατρείο

 

Κλινικό & Ερευνητικό Ενδιαφέρον

  • Λοιμώξεις

  • Μεταβοσλισμός