Δωρής Μιχαήλ

Δωρής Μιχαήλ Πνευμονολόγος

Διευθυντής Πνευμονολογικής Κλινικής

Εκπαίδευση & Ακαδημαϊκοί Τίτλοι