Αποστολόπουλος Θεόδωρος

Αποστολόπουλος Θεόδωρος Καρδιολόγος

Διευθυντής Ε΄Καρδιολογικής Κλινικής Νοσοκομείου ΥΓΕΙΑ

Εκπαίδευση & Ακαδημαϊκοί Τίτλοι

Ιατρική Σχολή:

 • 1978 – 1984 Πανεπιστήμιο Αθηνών (Βαθμός πτυχίου ‘Άριστα’)

Ειδίκευση:

 • Ιαν 1988 – Φεβ 1989 Ειδίκευση στην Παθολογία (Παθολογική Κλινική Νοσoκομείου “Αγ. Σάββας” με Δ/τρια την Καθ. Α. Εφραιμίδου)
 • Δεκ 1989 – Δεκ 1992 Ειδίκευση στην Καρδιολογία (Κρατική Καρδιολογική Κλινική, «Iπποκράτειο» Νοσ. Αθηνών με Δ/ντη τον Καθ. Ι. Γιαλάφο)

Τίτλοι-Διπλώματα:

 • 2006: European Accreditation in Cardiac Pacing
 • 2007: Fellow of the European Society of Cardiology (FESC)
 • 2008: Επιστημονικός Υπεύθυνος Τμήματος Εμφυτεύσιμων Απινιδωτών ΔΘΚΑ «ΥΓΕΙΑ» (ΦΕΚ 580/4.4.2008)

 

Μέλος Εταιριών, Συντακτικής Επιτροπής Περιοδικών

 • Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία (ΕΚΕ) (1994)

 • The International Society for Holter and Noninvasive Electrocardiology (1995) 

 • Ομάδα Εργασίας Ηλεκτροφυσιολογίας-Βηματοδότησης ΕΚΕ (1998)

 • Ομάδα Εργασίας Ηχωκαρδιογραφίας ΕΚΕ (2000)

 • European Heart Rhythm Association (EHRA) (2005)

 • European Accreditation in Cardiac Pacing (2006)

 • Fellow Of the European Society of Cardiology (FESC) 2007

 • Ομάδα Εργασίας Καρδιακής Ανεπάρκειας ΕΚΕ (2007) 

 • WG of heart failure ( 2007) 

 

Επαγγελματική Προϋπηρεσία

 • 1993 – 2003: Επιστημονικός Συνεργάτης Πανεπιστημιακής Καρδιολογικής Κλινικής, «Iπποκράτειο» Νοσ. Αθηνών (με Δ/ντη τον Καθ. Π. Τούτουζα & Καθ. Χ. Στεφανάδη). Εξειδίκευση στην Ηλεκτροφυσιολογία – Bηματοδότηση – Απινίδωση (υπο τον Επ. Καθηγητή Κ. Γκατζούλη). 

 • 2003-2006: Αναπληρωτής Διευθυντής Καρδιολογικής Κλινικής και Εργαστηρίου Ηλεκτροφυσιολογίας – Bηματοδότησης ¨Ιατρικού Αθηνών¨. 

 • 2003-2007: Επιστημονικός Συνεργάτης Καρδιολογικής Κλινικής «Ευρωκλινικής Αθηνών» (με Δ/ντη τον Καθ. Π. Τούτουζα). 

 • Νοέμβριος 2006 – σήμερα: Συνεργάτης ΔΘΚΑ «ΥΓΕΙΑ». Οργάνωση Ομάδας Ηλεκτροφυσιολογίας – Βηματοδότησης – Απινίδωσης, Ιατρείου Αρρυθμιών και ελέγχου εμφυτεύσιμων συσκευών. 

 • Ιούλιος 2008 – σήμερα: Διευθυντής τμήματος Ηλεκτροφυσιολογίας, Βηματοδοτών και Εμφυτεύσιμων Απινιδωτών ΔΘΚΑ «ΥΓΕΙΑ». 

 

Κλινικό & Ερευνητικό Ενδιαφέρον

Επιστημονικός υπεύθυνος (principal investigator) για την Ελλάδα και το ΔΘΚΑ «Υγεία» για τις διεθνείς πολυκεντρικές μελέτες:

 • «Prefer-MVP για προαιρετική αντικατάσταση»

 • «DOT-HF» (Diagnostic Outcome Trial in Heart Failure)

 • “More Care”

 

Πρόσφατες Δημοσιεύσεις

Δημοσιεύσεις σε Διεθνή Περιοδικά:

 • Gatzoulis K., Vyssoulis G., Apostolopoulos T., Dilaveris P., Theopistou A., Gialafos J., Toutouzas P.: Mild left ventricular hypertrophy in essential hypertension.Is it really arrhythmogenic? American Journal of Hypertension 2000; 13: 340-345. Gatzoulis K., Apostolopoulos T., Costeas X., Zervopoulos G., Papafanis F., Sotirop-oulos H.,

 • Gialafos J., Toutouzas P.: Radiofrequency catheter ablation of posterosep-tal accessory puthways. Results of a step by step ablation approach.

 • Journal of Interventional Cardiac Electrophysiology 2001; 5(2): 193-201. 

 • Gatzoulis K, Apostolopoulos T, Costeas X, Sotiropoulos H, Papafanis F, Stefanadis C, Toutouzas P. Paraseptal accessory connections in the proximity of the atrioventricular node and the His bundle. Additional observations in relation to the ablation technique in a high risk area. Europace. 2004 Jan;6(1):1-9.

 • Apostolopoulos T, Gatzoulis K, Gialafos J. Atrial standstill with subnodal conduction defect and diffuse ventricular fibrosis managed with low right atrial pacing. Pacing Clin Electrophysiol. 2004 Feb;27(2):256-8. 

 • Gatzoulis KA, Andrikopoulos GK, Apostolopoulos T, Sotiropoulos E, Zervopoulos G, Antoniou J, Brili S, Stefanadis CI. Electrical storm is an independent predictor of adverse long-term outcome in the era of implantable defibrillator therapy. Europace. 2005 Mar;7(2):184-92.

Δημοσιεύσεις σε Ελληνικά Περιοδικά:

 • Αποστολόπουλος Θ., Κυριακίδης Μ., Μιχαλόπουλος Δ., Γαλλά- Βουμβουράκη Α, Τσέζου Α., Τούτουζας Π.: Κυστικά μορφώματα του αορτικού τοιχώματος σε σύνδρο-μο 45,ΧΟ Turner με φυσιολογική ωοθηκική λειτουργία. Ιατρική 1994: 65; 390-393.

 • Γκατζούλης Κ., Κάνδυλας Ι., Αποστολόπουλος Θ., Σιαμάς Γ., Γιαλάφος Ι., Τούτουζας Π.: Διαφλέβια κατάλυση με υψίσυχνο ρεύμα σε ταχυκαρδία επανεισόδου στον κολ-ποκοιλιακό κόμβο.Εφαρμογή σε παιδιατρικό ασθενή.

 • Ελληνική Καρδιολογική Επιθεώρηση 1995: 36; 103-108.

 • Γκατζούλης Κ., Μαμαρέλης Ι., Σιώρος Λ., Θεοπίστου Α., Αποστολόπουλος Θ., Γιαλά-φος Ι., Τούτουζας Π.: Παρατηρήσεις στη δοκιμασία ανακλίσεως συγκοπτικών ασθε-νών με σύνδρομο νοσούντος φλεβοκόμβου.Διερεύνηση παθογενετικού μηχανισμού συγκοπής, Ελληνική Καρδιολογική Επιθεώρηση 1996: 37; 165-171.

 • Κωστέας Ξ., Στρέμπελας Π., Μάρκου Δ., Σιδέρης Σ., Αποστολόπουλος Θ., Τόλιος Ι., Στεφανάδης Χ., Τούτουζας Π.: Διαφλέβια εμφύτευση αυτόματων απινιδωτών υπό το μείζονα θωρακικό μυ με πλάγια προσπέλαση. Ελληνική Καρδιολογική Επιθεώρηση 1999: 40; 117-132.

 • Γκατζούλης Κ., Αποστολόπουλος Θ., Κωστέας Ξ., Ζερβόπουλος Γ., Παπαφάνης Φ., Σωτηρόπουλος Η., Γιαλάφος Ι., Τούτουζας Π.: Κατάλυση μέσω καθετήρα υψίσυχνου ρεύματος οπισθιοδιαφραγματικών δεματίων. Αποτελεσματικότητα μιας κλιμακωτής τεχνικής προσέγγισης.Ελληνική Καρδιολογική Επιθεώρηση 2000: 41; 348-358.