Δάρα Σοφία

Δάρα Σοφία Ακτινοδιαγνώστης

Συνεργάτης Τμήματος Γενικών Υπερήχων ΥΓΕΙΑ

Εκπαίδευση & Ακαδημαϊκοί Τίτλοι

  • Πτυχιούχος της Ιατρικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών
  • Πτυχιούχος του Τμήματος Οικονομικών του Πανεπιστήμιου Νοτίου Αφρικής (UNISA) Πραιτώρια

 

Μέλος Εταιριών, Συντακτικής Επιτροπής Περιοδικών

  • Μέλος του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών 

Επαγγελματική Προϋπηρεσία

  • Ιατρός Ακτινοδιαγνώστης στο Τμήμα ΓΕΝΙΚΩΝ ΥΠΕΡΗΧΩΝ του «Δ.Θ.Κ.Α» ΥΓΕΙΑ – ΜΗΤΕΡΑ, 05/2015 έως σήμερα

  • Συνεργάτης Αποτίμησης Απόδοσης Εργατικού Δυναμικού σε εταιρεία Διαχείρισης Εργατικού Δυναμικού, 10/2013 έως σήμερα 

  • Ειδικευόμενη Ιατρός Ακτινοδιαγνωστικής Ν.Ε.Ε.Σ. «Κοργιαλένειο-Μπενάκιο», 02/2011-06/2014

  • Ειδικευόμενη Ιατρός Ακτινοδιαγνωστικής Ν.Π. «Αγια Σοφια», 03/2007-05/2009

  • Ιατρική Υπηρεσία Υπαίθρου στο Γ.Ν.Α. Χαλκίδος και Κ.Υ. Αλιβερίου, 10/2003-01/2005

 

Κλινικό & Ερευνητικό Ενδιαφέρον

  • Διαγνωστική Υπερηχοτομογραφία