Υπερηχοκαρδιογραφία Παίδων & Εμβρύων

Η διάγνωση των συγγενών καρδιοπαθειών (εκ γενετής καρδιοπάθεια) ξεκινά πλέον στη συντριπτική τους πλειοψηφία από την ενδομήτρια ζωή.

Η στελέχωση με Παιδοκαρδιολόγους με πλήρη εξειδίκευση και εξαιρετικά μακρόκρονη εμπειρία στις ηχογραφικές τεχνικές  εξασφαλίζει την πλήρη, ακριβή και αναίμακτη διάγνωση καθώς και μετεγχειρητική παρακολούθηση για όλες τις ηλικίες (από 1η ώρα ζωής έως και ενήλικες)

Επιπρόσθετα η στενή συνεργασία Μαιευτήρων – Γυναικολόγων και Παιδοκαρδιολόγων – Εμβρυοκαρδιολόγων κάνει εφικτή τη διάγνωση συγγενών καρδιοπαθειών με μεγάλη ακρίβεια ήδη από την ενδομήτρια ζωή

Έτσι ήδη από το 1ο  τρίμηνο της εγκυμοσύνης μπορεί να διενεργηθεί διακολπικό  υπερηχοκαρδιογράφημα (από τον κόλπο της μέλλουσας μαμάς) με συνεργασία γυναικολόγων – καρδιολόγων, εφόσον υπάρχουν ενδείξεις από πλευράς μαιευτήρων – γυναικολόγων

Από την 16η εβδομάδα της κύησης μπορεί, να γίνει διακοιλιακό υπέρηχο (απλή επαφή με την κοιλία της μέλλουσας μαμάς), ενώ από  την 20η εβδομάδα της κύησης η  ευαισθησία της μεθόδου αυξάνει στο 80 – 90% εξαρτώμενη από την ποιότητα της απεικόνισης (θέση του εμβρύου,  σωματότυπος της μητέρας αριθμός των εμβρύων).

 Η διάγνωση στα έμβρυα αφορά όχι μόνο συγγενείς καρδιοπάθειες, αλλά και διάγνωση αρρυθμιών και έχει τα ακόλουθα οφέλη:

  1. Ολιστική προσέγγιση του εμβρύου, με Συγγενή Καρδιοπάθεια με συνεκτίμηση  ευρημάτων  από άλλα συστήματα
  2. Απόφαση για διενέργεια περαιτέρω εξετάσεων (πχ έλεγχος καρυότυπου), εάν το εύρημα αυξάνει τον κίνδυνο για σύνδρομο
  3. Συμβουλευτική γονέων για  την φύση του προβλήματος, την πρόγνωση και τον  τρόπο αντιμετώπισης
  4. Πρώιμη Παιδοκαρδιοχειρουργική συμβουλή.
  5. Προγραμματισμός τοκετού με Παιδοκαρδιολογική και Παιδοκαρδιοχειρουργική κάλυψη, όπου ενδείκνυται,  ώστε το νεογνό να υποστηριχθεί άμεσα, γεγονός που διασφαλίζει την καλύτερη έκβαση της πάθησης.
  6. Επί αρρυθμιών, θεραπεία  με χορήγηση φαρμάκων στη μητέρα ή και απευθείας στο έμβρυο μετά παρακέντηση υπό ηχογραφική καθοδήγηση
  7. Διενέργεια μαγνητικής τομογραφίας εμβρύου από Παιδοακτινολόγους σε περίπτωση που αυτό απαιτείται.
  8. Διενέργεια εμβρυικών επεμβάσεων καρδιάς, σε περιπτώσεις που απαιτείται.