Διαγνωστικές εξετάσεις

Στο Τμήμα Απεικόνισης Μαστού πραγματοποιούνται όλες οι απεικονιστικές εξετάσεις που σχετίζονται με την πρόληψη και τη διάγνωση των παθήσεων του μαστού.

Εξετάσεις

Ψηφιακή Μαστογραφία-Τομοσύνθεση

Οι ιατροί ακτινολόγοι που είναι παρόντες κατά τη διάρκεια της εξέτασης εκτιμούν άμεσα τις ψηφιακές μαστογραφικές εικόνες. Σε περίπτωση που κρίνουν απαραίτητη τη διερεύνηση περιοχής ενδιαφέροντος και μαστογραφικών ευρημάτων, οι τεχνολόγοι σε συνεννόηση με τους ιατρούς ακτινολόγους, προβαίνουν στην εκτέλεση των λήψεων που έχουν επιλεγεί από μια σειρά ειδικών προβολών με διαφορετικές θέσεις του σώματος, σε εντοπιστικές ή και σε μεγεθυντικές λήψεις μετά την άσκηση πίεσης (όπου και χρησιμοποιούνται τα ειδικά για αυτές τις λήψεις πίεστρα) με σκοπό την εκτίμηση και την αξιολόγηση των εν λόγω ευρημάτων.

Με το πέρας της γνωμάτευσης η εξεταζόμενη ενημερώνεται προσωπικά από τον ιατρό ακτινολόγο, για το αποτέλεσμα της εξέτασης όπου και δίνονται οι απαραίτητες διευκρινήσεις και συστάσεις για πιθανή περαιτέρω κλινική και απεικονιστική συνεκτίμηση και απαντήσεις σε οποιαδήποτε ερωτήματα διατυπωθούν.

 

Υπερηχογραφία – Ελαστογραφία

Το Κέντρο διαθέτει ψηφιακό υπερηχοτομογράφο υψηλής ευκρίνειας Siemens Acuson S2000 που χρησιμοποιείται αποκλειστικά για τις εξετάσεις του μαστού. Ο υπερηχοτομογράφος βρίσκεται συνεχώς και αποκλειστικά στη διάθεση του ειδικού ιατρού ακτινολόγου για την περαιτέρω διερεύνηση μαστογραφικών ή κλινικών ευρημάτων, με σκοπό την άμεση και έγκυρη απεικονιστική προσέγγισή τους.

Το μηχάνημα είναι εφοδιασμένο με την τεχνική της ελαστογραφίας που δίνει πληροφορίες για την ελαστικότητα των υπερηχογραφικών ευρημάτων του μαστού συμβάλλοντας στην όσο το δυνατόν αρτιότερη απεικονιστική προσέγγισή τους.

(ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΕΛΑΣΤΟΓΡΑΦΙΑΣ)

(ΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΜΟΣΥΝΘΕΣΗΣ + ΑI)