Κατευθυντήριες οδηγίες προσυμπτωματικού ελέγχου

Σύμφωνα με το ACR (American College of Radiology) και το SBI  (Society of Breast Imaging) συστήνεται ετήσιος προληπτικός μαστογραφικός έλεγχος εφ’ όρου ζωής με ηλικία έναρξης τα 40 έτη.

Οι οδηγίες

(ΝΕΟ ΚΕΙΜΕΝΟ)

Σημειώνεται ότι το ACS (American Cancer Society) με τις αναθεωρημένες συστάσεις που εκδόθηκαν το 2015, συστήνει τις κάτωθι οδηγίες προληπτικού ελέγχου σε γυναίκες μέσου κινδύνου

– Έναρξη μαστογραφικού ελέγχου στην ηλικία των 45
– Ετήσια μαστογραφία από 45-54 ετών*
– Ανά διετία μαστογραφία από την ηλικία των 55 και εφ’ όρου ζωής*
– Δεν είναι απαραίτητη η τακτική κλινική εξέταση ή η τακτική κλινική αυτοεξέταση

* Οι γυναίκες έχουν τη δυνατότητα μετά από συνεννόηση με τους προσωπικούς τους γιατρούς να επιλέξουν έναρξη μαστογραφίας στα 40 και ετήσια μαστογραφία εφ’ όρου ζωής.

Συστήνεται ο διαχωρισμός των γυναικών χαμηλού και υψηλού

Για τις γυναίκες υψηλού κινδύνου (>25%) όπως καθορίζονται με την εκτίμηση συγκεκριμένων παραγόντων συστήνεται ετήσια μαστογραφία και μαγνητική τομογραφία. Η έναρξη των ελέγχων καθορίζεται κατά περίπτωση ανάλογα τη σύσταση του εξειδικευμένου ιατρού.

Σ’ αυτή την ομάδα ανήκουν:

  • Φορείς γνωστών μεταλλάξεων των γονιδίων BRCA1 – BRCA2
  • Γυναίκες που έχουν λάβει Ακτινοθεραπεία στο μεσοθωράκιο σε ηλικία 10-30ετών
  • Γυναίκες με συγγενή 1ου βαθμού (γονέα, αδελφή, παιδί) με BRCA1 –BRCA2 μετάλλαξη έστω κι αν δεν έχουν υποβληθεί σε γενετικό έλεγχο
  • Γνωστά κληρονομικά σύνδρομα π.χ (Li-Fraumeni ,σ.Cowden κ.ά.)

Για τις γυναίκες μετρίου κινδύνου (<15%)

Σ’ αυτή την ομάδα ανήκουν:

  • Γυναίκες με ατομικό ιστορικό καρκίνου μαστού, DCIS, LCIS ή ADH ή ALH (DCIS= πορογενές καρκίνωμα in situ, LCIS= λοβιακό, ADH= άτυπη επιθηλιακή υπερπλασία, ALH= άτυπη λοβιακή υπερπλασία)