Τι είναι το διοισοφάγειο υπερηχογράφημα (ΤΟΕ)

Το διοισοφάγειο υπερηχογράφημα είναι μία ειδική εξέταση που πραγματοποιείται από πιστοποιημένο ιατρό για να διερευνηθούν  με μεγαλύτερη λεπτομέρεια οι καρδιακές κοιλότητες, οι βαλβίδες και τα μεγάλα αγγεία της καρδιάς. Η εξέταση αυτή είναι αναγκαία επειδή δεν είναι δυνατή η πλήρης ανατομική εικόνα της καρδιάς με τον διαθωρακικό υπέρηχο. Για την λήψη των εικόνων απαιτείται επομένως η εισαγωγή ενός εύκαμπτου ηχοβολέα από τον οισοφάγο ο οποίος βρίσκεται πίσω από την καρδιά και η χρήση υψηλής συχνότητας ηχητικών κυμάτων.

Θα σας ζητηθεί να υπογράψετε μία φόρμα συναίνεσης που θα επιτρέπει στον ιατρό να πραγματοποιήσει την εξέταση και  θα σας χορηγηθεί τοπικό αναισθητικό εκνέφωμα (spray) ξυλοκαϊνης στο πίσω μέρος φάρυγγα και ήπια καταστολή (μέθη).
Ο ιατρός και η εξειδικευμένη νοσηλεύτρια θα είναι παρόντες καθ’ όλη τη διάρκεια της εξέτασης και θα είναι σε θέση να σας καθυσηχάσουν και να απαντήσουν σε όποια απορία έχετε.

Οδηγίες πριν από το Διοισοφάγειο Υπερηχογράφημα (ΤΟΕ)

Μη φάτε ή πιείτε τίποτα για τουλάχιστον 4-6 ώρες πριν από την εξέταση. Επίσης αποφύγετε αλκοολούχα ποτά την προηγούμενη μέρα και την ημέρα της εξέτασης.

Οδηγίες μετά το Διοισοφάγειο Υπερηχογράφημα (ΤΟΕ)

  1.  Θα σας ζητηθεί να παραμείνεται στο χώρο του Νοσοκομείου για παρακολούθηση για περίπου 30-45 λεπτά μετά την εξέταση και στη συνέχεια θα μπορείτε να επιστρέψετε στο σπίτι σας ή στο δωμάτιο του Νοσοκομείου εφόσον νοσηλεύεστε.
  2. Δεν θα φάτε ή θα πιείτε τίποτα για 30 λεπτά μετά από την εξέταση εξαιτίας της τοπικής αναισθησίας στο φάρυγγά σας.
  3. Επίσης θα ήταν καλό να μην σηκωθείτε ή περπατήσετε αμέσως μετά από την εξέταση εξαιτίας της κατασταλτικής δράσης του φαρμάκου
  4. Μετά από 30 λεπτά, η νοσηλεύτρια θα σας δώσει να πιείτε δροσερό νερό για να ελέγξει την πλήρη επάνοδο των αντανακλαστικών κατάποσης. Μετά απ΄αυτό θα μπορείτε να εξέλθετε από το Νοσοκομείο. Είναι πιθανό ένα ήπιο μούδιασμα στο φάρυγγα να παραμείνει για 1-2 μέρες.
  5. Αποφύγετε να φάτε πολύ ζεστές τροφές ή να πιείτε ζεστά υγρά για 1 ώρα μετά την εξέταση.
  6. Αν και το πιο πιθανό είναι να αισθάνεστε απολύτως περίφημα, θα ήταν καλό να αποφύγετε να οδηγήσετε, να πιείτε αλκοόλ ή να πάρετε υπνωτικά χάπια για τις επόμενες ώρες.