Δυναμική ηχωκαρδιογραφία σε εργομετρικό ποδήλατο

Εφαρμόζεται όχι μόνο για τη διάγνωση και παρακολούθηση της στεφανιαίας νόσου, αλλά κυρίως σε ασθενείς με σημαντικές βαλβιδοπάθειες και αμφίβολα ενοχλήματα, σε συμπτωματικούς ασθενείς με μέτριες βαλβιδοπάθειες, σε ασθενείς με δυσκολία στην αναπνοή  (δύσπνοια) για τον έλεγχο της διαστολικής λειτουργίας της καρδιάς και σε ασθενείς με υπερτροφική μυοκαρδιοπάθεια.

Για τη δοκιμασία  του εργομετρικού ποδηλάτου, είναι απαραίτητο ο ασθενής να φέρει μαζί του άνετα ρούχα και κατάλληλα υποδήματα ώστε να είναι σε θέση να ασκηθεί.

ΜΗΤΕΡΑ: Αγγελία

Ο Όμιλος ΥΓΕΙΑ κατέχοντας ηγετική θέση στον τομέα των ιδιωτικών νοσοκομειακών μονάδων προκειμένου να καλύψει τις ανάγκες της συνεχούς ανάπτυξης του με στόχο την παροχή ιατρικών και νοσηλευτικών υπηρεσιών ποιοτικού επιπέδου, επιθυμεί να προσλάβει: ΙΑΤΡΟΥΣ ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΟΥΣ για απασχόληση στα Κεντρικά Εργαστήρια.
Μάθετε περισσότερα..