Ιατρείο μυοκαρδιοπαθειών

Ο ρόλος του ιατρείου μυοκαρδιοπαθειών είναι να αναπτύσσει και να βελτιώνει διαγνωστικές μεθόδους που αφορούν σε σπάνιες μυοκαρδιοπάθειες.

Ο ρόλος του ειδικού ιατρείου μυοκαρδιοπαθειών της Καρδιολογικής Κλινικής Ενηλίκων του  ΜΗΤΕΡΑ είναι να αναπτύσσει και να βελτιώνει  διαγνωστικές μεθόδους που αφορούν σε σπάνιες μυοκαρδιοπάθειες (υπερτροφική, διατατική, περιοριστική, μη συμπαγές μυοκάρδιο, αρρυθμιογόνο δυσπλασία κλπ) εξασφαλίζοντας έτσι στους ασθενείς μία ολοκληρωμένη καθοδήγηση μέσα από μία σειρά εξειδικευμένων εξετάσεων που περιλαμβάνει ηχωκαρδιογράφημα, δοκιμασία κοπώσεως, ειδικό βιοχημικό έλεγχο, μαγνητική καρδιάς και γενετική καθοδήγηση τόσο των ασθενών όσο και των συγγενών τους.

Η διαχείριση και διαχρονική παρακολούθηση των ασθενών στο ιατρείο μυοκαρδιοπαθειών της Καρδιολογικής Κλινικής του νοσοκομείου ΜΗΤΕΡΑ λαμβάνει χώρα από μία ομάδα υψηλά εξειδικευμένων ιατρών πάνω σε αυτό το αντικείμενο και βασίζεται σε συγκεκριμένο πρωτόκολλο εξετάσεων και παρακολούθησης που εφαρμόζεται σε αντίστοιχα κέντρα  ‘Σπάνιων Μυοκαρδιοπαθειών’ πανεπιστημιακών καρδιολογικών κλινικών σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δίνεται επίσης η δυνατότητα μέσα από τη λειτουργία του ιατρείου σπάνιων μυοκαρδιοπαθειών μίας σωστής ενημέρωσης των ασθενών, των επαγγελματιών υγείας και του κοινού γύρω από τις παθήσεις αυτές ώστε να καταστεί ευκολότερη η αναγνώρισή τους και να γίνεται παραπομπή των ασθενών στα εξειδικευμένα κέντρα για περαιτέρω έλεγχο. Εξίσου σημαντικό ρόλο διαδραματίζουν  η πειραματική και κλινική έρευνα, οι εθνικές και οι διεθνείς συνεργασίες που αποτελούν την εγγύηση της ποιότητας του επιστημονικού δυναμικού του ιατρείου μυοκαρδιοπαθειών και της ποιότητας των δράσεων που αυτό αναλαμβάνει.

Σκοπός του ιατρείου είναι να παρέχει εξειδικευμένες υπηρεσίες για την πρόληψη, διάγνωση και θεραπευτική αντιμετώπιση των κληρονομικών καρδιαγγειακών νοσημάτων που  σχετίζονται στενά με τον αιφνίδιο θάνατο στους νέους και χρήζουν ειδικής αντιμετώπισης.