Επεμβατικές πράξεις

Το Κέντρο Μαστού διαθέτει τελευταίας γενιάς υπερηχοτομογράφου παρέχοντας τη δυνατότητα άμεσης ιστολογικής/κυτταρολογικής διερεύνησης υπό υπερηχογραφική καθοδήγηση των ύποπτων ευρημάτων, από τους ειδικούς Ακτινοδιαγνώστες ιατρούς,.

Επεμβατικές πράξεις

Στερεοτακτική βιοψία

Στο Κέντρο Μαστού υπάρχει η δυνατότητα στερεοτακτικής βιοψίας με αναρρόφηση κενού. Πρόκειται για μια ελάχιστα επεμβατική διαδικασία που πραγματοποιείται μετά από τοπική αναισθησία υπό μαστογραφική καθοδήγηση, όπου γίνεται η αφαίρεση και αναρρόφηση μικρών τμημάτων ιστού που παρουσιάζουν μαστογραφικό ενδιαφέρον με βελόνες διαμέτρου 7 ή 10g ανάλογα με το περιστατικό. Η μέθοδος αυτή  Χρησιμοποιείται συνήθως για την αφαίρεση ύποπτων ομάδων επασβεστώσεων.

Τα τμήματα ιστού υπόκεινται σε παθολογοανατομική μελέτη και η διάγνωση έχει την ίδια ακρίβεια με τη βιοψία μέσω χειρουργικής εκτομής, χωρίς να συνοδεύεται από τις ανεπιθύμητες ενέργειες μιας χειρουργικής επέμβασης.

Τοποθέτηση προεγχειρητικού οδηγού υπό μαστογραφική καθοδήγηση

Η Τοποθέτηση προεγχειρητικού οδηγού υπό μαστογραφική καθοδήγηση πραγματοποιείται σε περιπτώσεις που κρίνεται απαραίτητη η χειρουργική εξαίρεση μη ψηλαφητών μορφωμάτων ή επασβεστώσεων στο μαστό. Η καθοδήγηση των χειρουργών γίνεται με τη χρήση συρμάτινων οδηγών που τοποθετούνται υπό μαστογραφική καθοδήγηση.

Τοποθέτηση προεγχειρητικού οδηγού υπό υπερηχογραφική καθοδήγηση

Στις περιπτώσεις που το ύποπτο εύρημα ανιχνεύεται στο υπερηχογράφημα, τότε ο χειρουργικός οδηγός τοποθετείται από τους ειδικούς ακτινοδιαγνώστες ιατρούς με υπερηχογραφική καθοδήγηση.

Στο κέντρο μας πραγματοποιούνται τοποθετήσεις χειρουργικών οδηγών γρήγορα, με ασφάλεια και ακρίβεια από τους ειδικούς ακτινοδιαγνώστες ιατρούς σε άριστη συνεργασία με το έμπειρο και εξειδικευμένο τεχνολογικό προσωπικό.

Παρακέντηση μαστού με λεπτή βελόνη υπό υπερηχογραφική καθοδήγηση (FNA)

Η παρακέντηση του μαστού συνιστάται για τη λήψη κυτταρολογικού υλικού υπό υπερηχογραφική καθοδήγηση με στόχο την ανάλυση μίας πιθανής ύποπτης αλλοίωσης η οποία ανιχνεύτηκε κατά την απεικονιστική εξέταση.

Η εξέταση παρομοιάζεται με μια απλή αιμοληψία και πραγματοποιείται υπό υπερηχογραφική καθοδήγηση.

Το δείγμα γίνεται αντικείμενο άμεσης επεξεργασίας για την ταυτοποίηση της αλλοίωσης από το Κυτταρολογικό Εργαστήριο.

Υπερηχογραφικά καθοδηγούμενη βιοψία μαστών (Core biopsy)

Η μικροβιοψία του μαστού συνιστάται για τη λήψη ιστολογικού υλικού υπό υπερηχογραφική καθοδήγηση, η οποία επιτρέπει την ανάλυση μίας πιθανής ύποπτης αλλοίωσης που ανιχνεύτηκε κατά την απεικονιστική εξέταση.

Η εξέταση πραγματοποιείται υπό υπερηχογραφική καθοδήγηση, ενώ χορηγείται τοπική αναισθησία, εισάγοντας στην περιοχή ενδιαφέροντας ένα ειδικό σύστημα βιοψίας, το οποίο λαμβάνει ιστολογικό υλικό. Πρόκειται για μία απόλυτα ανεκτή και σύντομη διαδικασία.

Η ιστολογική εξέταση αποστέλλεται στο Παθολογοανατομικό Τμήμα για την επεξεργασία και την ταυτοποίηση του υλικού.

Σήμανση αλλοίωσης μέσω της τοποθέτησης κλιπ (Intratumoral coil) ^ ΑΛΛΑΓΗ ΚΕΙΜΕΝΟΥ

Η διαδικασία αυτή αφορά τις περιπτώσεις που είναι σημαντική η έναρξη προεγχειρητικής θεραπείας, πριν την χειρουργική εξαίρεση της ύποπτης περιοχής του μαστού, που έχει ανιχνευθεί μέσω των απεικονιστικών εξετάσεων.

Η σήμανση της αλλοίωσης πραγματοποιείται εισάγοντας ένα ειδικό κλιπ φτιαγμένο από υλικό ασφαλές να μένει στο ανθρώπινο σώμα,  με σκοπό τη μελλοντική χειρουργική εξαίρεση της αλλοίωσης.

Σήμανση μασχαλιαίου λεμφαδένα με Indian Ink (Ινδική Μελάνη)^ ΑΛΛΑΓΗ ΚΕΙΜΕΝΟΥ

Η σήμανση του μασχαλιαίου λεμφαδένα που έχει ανιχνευθεί μέσω των απεικονιστικών εξετάσεων, είναι σημαντική πριν την έναρξη της προεγχειρητικής θεραπείας.

Η διαδικασία πραγματοποιείται με την έγχυση ενός ειδικού μελανιού στο λεμφαδένα, το οποίο θα βοηθήσει στο να εξαιρεθεί η περιοχή χειρουργικά.