Διοικητικό Προσωπικό

Μακαλιά Φωτεινή

Διοικητικό Προσωπικό

Διοικητικό Προσωπικό

Σπίρτου Νίκη

Διοικητικό Προσωπικό

ΜΗΤΕΡΑ: Αγγελία

Η Ιδιωτική Γενική, Μαιευτική-Γυναικολογική & Παιδιατρική Κλινική ΜΗΤΕΡΑ Α.E., μέλος του Ομίλου ΥΓΕΙΑ ζητά Ιατρικό Προσωπικό, συγκεκριμένα: ΠΑΘΟΛΟΓΟ και ΠΑΙΔΟΧΕΙΡΟΥΡΓΟ.
Μάθετε περισσότερα..