Kαρκίνος Μαστού 2020: θεραπευτικές εξελίξεις

Η πρόοδος στην έγκαιρη διάγνωση, αλλά και στην θεραπευτική προσέγγιση, έχουν οδηγήσει σε βελτίωση της επιβίωσης και της ποιότητας ζωής των γυναικών με καρκίνο μαστού.

Γράφει η
Ελένη Φαλιάκου

Χειρουργός Μαστού, Διευθύντρια Β’ Κλινικής Μαστού ΜΗΤΕΡΑ

Τα τελευταία χρόνια έχουμε μικρή αύξηση των ποσοστών εμφάνισης καρκίνου μαστού (0.4% ανά έτος ), ενώ η θνητότητα – ο αριθμός των θανάτων– από καρκίνο μαστού έχει σημαντική μείωση (40% από το 1989 μέχρι το 2020) σύμφωνα με πρόσφατα στοιχεία του American Cancer Society.

Έτσι, θα παρατηρούμε τα επόμενα χρόνια ένα μεγάλο και αυξανόμενο αριθμό γυναικών,  που ζουν με ιστορικό καρκίνου μαστού. Η ποιότητα ζωής αυτών των γυναικών είναι εξαιρετικά σημαντική.

Προ συμπτωματικός έλεγχος
Σήμερα ο εξατομικευμένος προ συμπτωματικός απεικονιστικός έλεγχος του μαστού, ανάλογα με την  ηλικία της γυναίκας, την πυκνότητα των μαστών της, το οικογενειακό της ιστορικό, την φυσική της δραστηριότητα  και το σωματικό της βάρος, δίνει την δυνατότητα έγκαιρης διάγνωσης πολύ μικρών όγκων.

Σύγχρονη Χειρουργική αντιμετώπιση του καρκίνου μαστού
Όσον αφορά τη χειρουργική θεραπεία, το καλό αισθητικό αποτέλεσμα στο μαστό και η μείωση των επιπλοκών από τη χειρουργική της μασχάλης αποκτούν ιδιαίτερη σημασία.

Σήμερα νέες χειρουργικές τεχνικές μας επιτρέπουν να ενσωματώσουμε αρχές ογκολογικής χειρουργικής με τεχνικές πλαστικής χειρουργικής, με σκοπό να προσφέρουμε στις γυναίκες χειρουργικά ογκολογική ασφάλεια και συγχρόνως καλό αισθητικό αποτέλεσμα. Όταν η διατήρηση του μαστού δεν είναι ογκολογικά ασφαλής, έχουμε τη δυνατότητα να προσφέρουμε μαστεκτομές με διατήρηση του δέρματος και του συμπλέγματος της θηλής και της άλω, με σύγχρονη αποκατάσταση του μαστού. Τεχνικές όπως η λιπομεταφορά-μεταμόσχευση λίπους από άλλες περιοχές του σώματος στο μαστό- ολοκληρώνουν το αισθητικό αποτέλεσμα.

Η χειρουργική της μασχάλης επίσης έχει αλλάξει δραματικά την τελευταία δεκαετία. Η καθιέρωση της στοχευμένης βιοψίας λεμφαδένων, μέσω της τεχνικής της βιοψίας του φρουρού λεμφαδένα για τη σταδιοποίηση της μασχάλης, μειώνει θεαματικά τις επιπλοκές της χειρουργικής της μασχάλης, όπως το λεμφοίδημα, χωρίς να επηρεάζει αρνητικά την τοπική υποτροπή και τη συνολική επιβίωση.

Κληρονομούμενος καρκίνος μαστού

Σήμερα, η τεχνολογία μας επιτρέπει την ανάλυση γονιδίων που εμπλέκονται στον κληρονομούμενο καρκίνο του μαστού.

Η γνώση για τις πιθανότητες που έχει μια γυναίκα να αναπτύξει καρκίνο μαστού ή ωοθηκών, μας επιτρέπει να την ενημερώσουμε και να τη συμβουλεύσουμε για τις επιλογές της, οι οποίες ξεκινούν από εξατομικευμένη, αυξημένης φροντίδας παρακολούθηση, μέχρι προφυλακτικά χειρουργεία αμφοτερόπλευρων μαστεκτομών με αποκατάσταση και αφαίρεση ωοθηκών και σαλπίγγων.

Επικουρικές θεραπείες στον καρκίνο μαστού

Όσον αφορά τις συστηματικές θεραπείες, τα τελευταία χρόνια οι θεαματικές εξελίξεις στο πεδίο της μοριακής βιολογίας έχουν οδηγήσει σε ταυτοποίηση των οδών της καρκινογένεσης, στην ανάλυση των μηχανισμών αντίστασης στις θεραπείες και στη δημιουργία νέων θεραπευτικών προσεγγίσεων.

Κύριος στόχος μας είναι η εξατομίκευση της θεραπείας για κάθε γυναίκα, μέσω φαρμάκων που αναστέλλουν τους μηχανισμούς της καρκινογένεσης με στοχευμένες βιολογικές θεραπείες.

Στις νέες ακτινοθεραπευτικές τεχνικές, ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στο σύντομο σχήμα ακτινοβόλησης του μαστού -υποκλασματοποίηση- που προσφέρει εξαιρετικό κοσμητικό αποτέλεσμα και ογκολογική ασφάλεια όσον αφορά τον τοπικό έλεγχο. Η σύγχρονη τεχνική ABC (Active Breathing Control), επιτρέπει την ακτινοβόληση του μαστού σε βαθιά εισπνοή, μειώνοντας ακόμα περισσότερο την ακτινοβόληση ζωτικών οργάνων όπως η καρδιά και οι πνεύμονες.

Εξατομικευμένη φροντίδα του καρκίνου του μαστού

Η έγκαιρη διάγνωση, η εξατομίκευση της θεραπείας και η διαχείριση των θεραπευτικών χειρισμών από διεπιστημονικές ομάδες ειδικών σε εξειδικευμένα κέντρα μαστού οδηγούν αποδεδειγμένα σε καλύτερη θεραπευτική προσέγγιση και υψηλότερα ποσοστά επιβίωσης των γυναικών με καρκίνο μαστού.

Δεν θα πρέπει να αμελείτε την υγεία σας λόγω της πανδημίας του
Covid-19 ή να αποφεύγεται να αναζητάτε υγειονομική περίθαλψη αν τη χρειάζεστε.

Ο Όμιλος Hellenic Healthcare Group σε όλα τα Νοσοκομεία του (ΥΓΕΙΑ, Metropolitan Hospital, ΜΗΤΕΡΑ, Metropolitan General, ΛΗΤΩ, Creta Interclinic) λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα προφύλαξης για την προστασία των εργαζομένων και των ασθενών του.