Επεµβατικές τεχνικές στη γυναικολογία

Γράφει ο
Ιωάννης Κουτουκός
Μαιευτήρας – Γυναικολόγος
Συνεργάτης Μονάδας Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής IVF ΜΗΤΕΡΑ

iStock

Hλαπαροσκοπική χειρουργική ως προσέγγιση στη γυναικολογία έχει τεκµηριωθεί από τις αρχές της δεκαετίας του ’90 µε σύνθετες επεµβάσεις και σταδιακά πήρε τη θέση της ανοιχτής χειρουργικής τόσο σε σύνθετες καλοήθεις όσο και σε ογκολογικές παθήσεις.

Αυτό απαίτησε τη συνεχόµενη εκπαίδευση και τις ικανότητες των γυναικολόγων χειρουργών στη διεκπεραίωση των περιστατικών. Στη σύγχρονη εποχή αποτελεί καθηµερινότητα της γυναικολογικής πρακτικής, καθώς µία στις τρεις γυναίκες έχουν ινοµυώµατα. Ακόµα µία στις επτά γυναίκες έχουν ενδοµητρίωση, ενώ περίπου µία στις δέκα γυναίκες έχει κάποιο σύνθετο θέµα χαλάρωσης, ακράτειας, ουρογυναικολογικής φύσεως.

Οι απλές γυναικολογικές επεµβάσεις για την αφαίρεση µικρών ινοµυωµάτων και εξωτερικών και για τη χειρουργική αφαίρεση εξωµητρίου κυήσεως στη σάλπιγγα έχουν εξελιχθεί σε σύνθετες επεµβάσεις για την αφαίρεση σύνθετων, µερικές φορές και πάνω από δέκα ινοµυωµάτων µεγάλων σε µέγεθος, µερικές φορές πάνω από 15 εκατοστά, µε δύσκολη προσπέλαση και εκτεταµένη λαπαροσκοπική χειρουργική συρραφή.

Η ενδοµητρίωση, που αποτελεί µια δυσλειτουργική για την καθηµερινότητα πάθηση µε σοβαρές επιπτώσεις πολλές φορές στη γονιµότητα, αντιµετωπίζεται πλέον µόνο λαπαροσκοπικά σε όλες τις µορφές και τα στάδια, από τα αρχικά έως και την εν τω βάθει ενδοµητρίωση, που αποτελεί ως προς την αντιµετώπισή της µία από τις πλέον σύνθετες χειρουργικά παθήσεις.

Η υψηλή ευκρίνεια της λαπαροσκοπικής τεχνικής µαζί µε τη λεπτότητα των χειρισµών και την ακρίβεια κινήσεων δίνει πλέον το πλεονέκτηµα σε µικροχειρουργικές επεµβάσεις που µε το ανοιχτό χειρουργείο δηµιουργούν προβλήµατα συµφύσεων και χρόνιου πόνου. Η πλαστική µικροχειρουργική των σαλπίγγων έρχεται πάλι στο προσκήνιο και µαζί µε τις λαπαροσκοπικές επεµβάσεις αποκατάστασης της γονιµότητας βοηθούν την εξωσωµατική γονιµοποίηση, ώστε να έχει υψηλότερα ποσοστά επιτυχίας από ό,τι παλαιότερα.

Η ογκολογική προσέγγιση των γυναικολογικών παθήσεων λαπαροσκοπικά παρέχει τη δυνατότητα του ογκολογικού καθαρισµού και της σταδιοποίησης της νόσου µε πολύ µεγάλη ευκρίνεια εικόνας και πολύ µικρό χρόνο ανάρρωσης, καθώς τα περισσότερα περιστατικά παραµένουν µόνο µία µέρα µέσα στο νοσοκοµείο, ανεξάρτητα από τη βαρύτητα του χειρουργείου που θα κάνουν, έχοντας ελάχιστο µετεγχειρητικό πόνο και συµφύσεις, και κυρίως µπορούν να ξεκινήσουν τις επικουρικές τους θεραπείες πολύ πιο γρήγορα.

Οι γυναίκες µε γυναικολογικά προβλήµατα χαλάρωσης του κόλπου και της µήτρας µε συνοδό ή όχι ακράτεια ούρων, η αντιµετώπιση γίνεται λαπαροσκοπικά µε τη χρήση πλέγµατος ή µόνιµων µη απορροφήσιµων ραµµάτων, για να έχουν µια καλή ποιότητα ζωής στην καθηµερινότητά τους και στις ερωτικές τους επαφές, χωρίς να υπάρχει επιτακτική ανάγκη αφαίρεσης οργάνων και µε πολύ πιο εύκολη επάνοδο στις δραστηριότητές τους σε σχέση µε τα υπόλοιπα χειρουργεία του παρελθόντος.

Πέρα όµως από τα ιατρικά πλεονεκτήµατα που έχουν οι λαπαροσκοπικές τεχνικές σε οποιοδήποτε σύστηµα υγείας, δηµόσιο ή ιδιωτικό, έχουν και το πλεονέκτηµα της µικρότερης νοσηλείας, της χρήσης λιγότερων φαρµάκων και αντιβιοτικών, αλλά και της γρηγορότερης επιστροφής των ασθενών στην εργασία.

Τα πολύ σηµαντικά, λοιπόν, αυτά πλεονεκτήµατα έχουν οδηγήσει στο να δηµιουργηθεί η εξειδίκευση της ελάχιστα επεµβατικής µεθόδου στη γυναικολογία, έτσι ώστε η πρακτική της να γίνεται σε πολύ υψηλά στάνταρ, ελαχιστοποιώντας τις επιπλοκές των χειρουργείων και αυξάνοντας την ικανοποίηση των ασθενών.

Τα εξειδικευµένα κέντρα και οι οµάδες λαπαροσκοπικής χειρουργικής, µε εξειδικευµένο νοσηλευτικό προσωπικό, αναισθησιολόγους, συνοδές ειδικότητες ουρολόγων, γενικών χειρουργών και ακτινολόγων, λειτουργούν σε όλα τα µεγάλα νοσοκοµεία παγκοσµίως. Έτσι και στο ΜΗΤΕΡΑ λειτουργεί ένα πολύ εξειδικευµένο κέντρο λαπαροσκοπικής χειρουργικής σε στενή συνεργασία µε ειδικότητες του Οµίλου ΥΓΕΙΑ. Το κέντρο αυτό έχει πραγµατοποιήσει πολύπλοκες και εξειδικευµένες χειρουργικές λαπαροσκοπικές πράξεις και έχει υψηλά ποσοστά λαπαροσκοπικών χειρουργείων ενδοµητρίωσης, λαπαροσκοπικής χρήσης πλέγµατος σε πρόπτωση και ριζικών ογκολογικών χειρουργείων µε πολύ καλά αποτελέσµατα.