Κουτουκός Ιωάννης

Κουτουκός Ιωάννης Μαιευτήρας - Γυναικολόγος

Εκπαίδευση & Ακαδημαϊκοί Τίτλοι

 • Πτυχίο Ιατρικής Σχολής : Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Ελλάδα, 1999.
 • Απόκτηση τίτλου ιατρικής ειδικότητας στην Μαιευτική και Γυναικολογία: Αθήνα Ελλάδα Ιούνιος 2008.
 • Διδακτορικό – PhD: Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Ελλάδα, 2005
 • Μεταπτυχιακό στην «Προηγμένη γυναικολογική ενδοσκόπηση» (ADVANCED GYNAECOLOGICAL ENDOSCOPY Current Project), University of Surrey, Guildford, United Kingdom.
 • Δίπλωμα στον Οικογενειακό Προγραμματισμό (Family Planning-DFFP): Fpa, England, Diplomate number D019770 (2006).
 • MRCOG PART I: 2005
 • Πιστοποιητικό ολοκλήρωσης εκπαίδευσης στην διαγνωστική και θεραπευτική κολποσκόπιση – BSCCP, UK
 • Πιστοποιητικό επάρκειας στην «Υπερηχογραφία Ανατομίας Εμβρύου» (Ολοκλήρωση του προγράμματος του Βασιλικού Κολλεγίου Μαιευτήρων – «Ultrasound Scanning for Fetal Anatomy».

Μέλος Εταιριών, Συντακτικής Επιτροπής Περιοδικών:

 • Μέλος της Βρετανικής Εταιρείας Κολποσκόπησης και Παθολογίας Τραχληλου (BSCCP): Πιστοποιημένος κολποσκόπος με αριθμό εγγραφής 2603.

 • Μέλος της Ευρωπαικής Εταιρείας Γυναικολογικής Ενδοσκόπησης (European Society of Gynecological Endoscopy).

 • Μέλος της Βρετανικής Εταιρείας Γυναικολογικής Ενδοσκόπησης (British Society of Gynecological Endoscopy).

 • Ελληνική εταιρία γυναικολογικής ενδοσκόπησης.

Μέλος της Συντακτικής Επιτροπής των περιοδικών:

 • Reviewer single part Surgery – JMIG

Επαγγελματική Προϋπηρεσία

 • Ιδρυτικό μέλος του Λαμπαροσκοπικού Κέντρου Αθηνών (Endogynecology Athens).

 • Μέλος των χειρουργικών Ενδοσκοπικών μονάδων των νοσοκομείων «ΜΗΤΕΡΑ» και «ΥΓΕΙΑ». Με μεγάλη εμπειρία στη λαμπαροσκοπική γυναικολογική ογκολογία, στην αποκατάσταση πρόπτωσης μήτρας και θεραπεία καλοηθών καταστάσεων όπως η εν τω βάθει ενδομητρίωση. Με περισσότερο απο 400 χειρουργεία ετησίως, και περίποθ 300 ιεροπηξ’ιες με πλέγματα.

 • Επιστημονικός Συνεργάτης (Fellow in Advanced Laparoscopic Surgery in Gynaecology). Instituto Quirurgico del Callao, Buenos Aires, Argetina. Ιούλιος 2010 – Σεπτέμβριος

 • Επιστημονικός Συνεργάτης (Fellow in Advanced Laparoscopic Surgery in Gynaecology). Ulleval University Hospital, Oslo, Norway. Ιανουάριος 2010 – Ιούνιος 2010.

 • Επιστημονικός Συνεργάτης (Fellow in Advanced Laparoscopic Surgery in Gynaecology). Queen Alexandra Hospital Portsmouth, United Kingdom. Αυγουστος 2009 – Δεκέμβριος 2009.

 • Επιμελητής Α Μαιευτικής Γυναικολογίας / ομάδα ελάχιστα επεμβατικής χειρουργικής. (Specialist Registar in Obstetrics and Gynaecology working for the Gynaecological Minimal Access Surgery Team. Royal Hampshire Country Hospital Winchester United Kingdom. Οκτώβρης 2007 – Ιούλιος

 • Ειδικαυμένος Μαυετήρας – Γυναικολόγος (Specialist Registrar in Obstetrics and Gynaecology . Dorset Country Hospital Dorchester United Kingdom. Απρίλιος 2006- Οκρωβρης 2007.

 • Ειδικευόμενος Μαυετικής Γυναικολογίας (Senior House Officer and Senior House Officer in Obstetrics and Gynaecology). University Hospital of North Staffordshire, Stoke-on-Trent, United Kingdom. Από τον Αυγουστο του

 • Ειδικευόμενος Μαυετικής Γυναικολογίας (Senior House Officer and Senior House Officer in Obstetrics and Gynaecology). Stafford General Hospital Stafford United Kingdom. Φεβρουαριος 2003 – Αυγουστος 2003.

 • “clinical attachment” στη μαιευτική γυναικολογία. Stafford General Hospital Stafford United Kingdom. Νοέμβριος 2002- Δεκέμβριος 2002.

 • Ειδικευόμενος γενικής χειρουργικής (Senior House Officer in General Surgery) Γενικό νοσοκομείο Κορίνθου Ελλάδα, Μάιος 2001 – Φεβρουάριος

 • Αγροτικός γιατρός (General Practitioner tainee) Γενικό Νοσοκομείο Πύργου Ελλάδα Ιανουάριο 2000 – Ιανουάριος 2001.

 • Αγροτικός γιατρός (Senior House Officer in General Surgery) Γενικό Νοσοκομείο Σύρου, Ελλάδα Αύγουστος 1999- Οκτώβρης 1999.

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΠΕΙΡΑ:

 • Εκπαιδευτής στην Ευρωπαική Ακαδημία Χειρουργικής (EUROPEAN ACADEMY OF SURGERY – EAS) και στην Ευρωπαική Εταιρία Γυναικολογικής Ενδοσκόπησης (European Society of Gynecological Endoscopy – ESGE).

 • Εκπαιδευτής στις Προηγμένες Λαμπαροσκοπικές Επεμβάσεις στο νοσοκομείο «ΜΗΤΕΡΑ»

 • Ακαδημικός Υπότροφος – Αρεταιειο Νοσοκομείο.

 

Κλινικό & Ερευνητικό Ενδιαφέρον

Κλινικό ενδιαφέρον: Προηγμένη λαμπαροσκόπηση εν των βαθεί δυησθητική ενδομητρίωση και σύνθετα ογκολογικά και ουρογυναικολογικά περιστατικά.

Ερευνητικό ενδιαφέρον: Ενδομητρίωση.  Νέες τεχνικές στη χειρουργική , προηγμένος ομιλητής σε πολλαπλά συνέδρια στον τομέα της λαμπαροσκοπικής χειρουργικής.

Πρόσφατες Δημοσιεύσεις

 1. Endometriosis and Robotic surgery. Book Chapter under publication in 2010.

 2. A Langebrekke I Koutoukos, E Qvigstad Single Port Laparoscopic Supracervical Hysterectomy with Transumbilical Morcellation Surgical Endoscopy under review.

 3. Koutoukos, A Langebrekke, E Qvigstad Imaging of Endometriosis with CT Colonography Fertility Sterility proof corrected.

 4. I Koutoukos, A Langebrekke,B Busund, E Qvigstad Laparoscopic Complications, should the complications redefine the classification?Gynecological SurgeryDOI 10.1007/s10397-010-0574-3.

 1. Koutoukos, J. Khan, S. Khazali, A. Miles, K. Louden
  Laparoscopic Resection of Extensive Endometriosis in a Combined Gynaecological and Colorectal Operating Setting
  Proceedings of the annual meeting of ESGE, Florence 2009
 1. Khazali S., Louden K.A., Koutoukos I., Moors A.Z., Moayyerzadeh  A., Ballard K.
  Implementation of a web-based pain diary for endometriosis patients, “Herdiary”: an exploratory study
  Proceedings of the annual meeting of ESGE, Florence 2009.
 1. Koutoukos, I Taha, E Dimitriou, S Hussein, R Hill, A Cooper
  Is Cervical Punch Biopsy Worth Doing Prior To LLETZ?
  Proceedings of the BSCCP annual meeting in 2007.
 1. Fidelma O’Mahony, Ioannis Koutoukos, and Vijay Menon
  What should we tell women preoperatively?
  The Obstetrician & Gynaecologist 2006 8: 165-16.
 1. S Thangaratinam, I Koutoukos, S Ambreen, F O’Mahony, J C Cooper
  Audit on Surgical management of Urinary Stress Incontinence
  IUGA 2006 meeting.
 1. Dimitriou, L. Melson, I. Koutoukos, M. Siddig
  Efficacy of thermachoice endometrial ablation for the treatment of menorrhagia. Gynaecological surgery, volume 3, supplement 1, Sept 2006, p37