Αναγεννητική Ιατρική & Ορθοπαιδικά προβλήματα

Γράφει ο
Τσούκας Δημήτριος 
Ορθοπαιδικός
Διευθυντής, Ε’ Ορθοπεδική Προηγμένης Αρθροσκοπικής Αθλητιατρικής και Αναγεννητικής Χειρουργικής ΜΗΤΕΡΑ 

Η αναγεννητική Ορθοπαιδική βασίζεται στην προσπάθεια να διορθωθεί ένα πάσχον όργανο αντί να αντικατασταθεί. Μπορεί να δώσει τον απαραίτητο ποιοτικό χρόνο σε έναν ασθενή που δεν είναι έτοιμος να υποβληθεί σε μία βαρεία επέμβαση.   

Πρόσφατη μελέτη στην Αγγλία έδειξε ότι από 3.417 γόνατα, 2.313 ασθενών που υποβλήθηκαν σε επέμβαση ολικής αρθροπλαστικής λόγω αρθρίτιδας, το 26,4% θα μπορούσε να γίνει αργότερα και να αντιμετωπιστεί η αρθρίτιδα γόνατος με ορθοβιολογικές θεραπείες. 

Τι είναι οι ορθοβιολογικές θεραπείες; 

Οι ορθοβιολογικές θεραπείες συνίστανται σε ενδαρθρικές εγχύσεις, σε οποιαδήποτε πάσχουσα άρθρωση, ειδικών βιολογικών παραγόντων, όπως το πλάσμα εμπλουτισμένο σε αιμοπετάλια PRP, τα βλαστοκύτταρα και τα μονοκύτταρα. Προέρχονται από τον ίδιο τον ασθενή, αίμα, μυελό των οστών ή λίπος και λαμβάνονται με ανώδυνη ατραυματική γρήγορη τεχνική. 

Οι θεραπείες αυτές προσφέρουν ελάττωση του πόνου και καλύτερη κινητικότητα-λειτουργικότητα της άρθρωσης κατά 83% τον πρώτο χρόνο, και πρέπει να διενεργούνται σε οργανωμένα, επιστημονικά τεκμηριωμένα, Κέντρα Ορθοπαιδικής Αναγεννητικής Ιατρικής. 

Έγχυση αυτόλογων μεσεγχυματικών κυττάρων  

Αρκετά χρήσιμη είναι η χρησιμοποίηση αυτόλογων μεσεγχυματικών  κυττάρων (stem cells) με  ενδαρθρική έγχυση (ένεση) κατευθείαν στην πάσχουσα άρθρωση ή στο σημείο του προβλήματος. Τα βλαστοκύτταρα είναι κύτταρα του οργανισμού μας που  μπορούν να διαφοροποιηθούν σε υψηλής ποιότητας οστό και χόνδρο επιδιορθώνοντας ή αναπληρώνοντας ελλείμματα που οφείλονται σε τραυματισμό ή σε εκφυλιστική αρθρίτιδα. Η ικανότητα των βλαστοκυττάρων να μεταφέρουν ή να κινητοποιούν αυξητικούς παράγοντες στην περιοχή της βλάβης επιταχύνει τη διαδικασία επούλωσης  και αναγέννησης. Μπορούμε να πάρουμε βλαστοκύτταρα από τον μυελό των οστών της λεκάνης και μόνο, ή σε μεγαλύτερες ηλικίες από το λίπος της κοιλιάς με mini λιποαναρρόφηση. Το κλειδί είναι οι σωστές ενδείξεις, η άριστη τεχνική και τα τεκμηριωμένα πρωτόκολλα προ και μετεγχειρητικής εφαρμογής. 

Στην Ορθοπαιδική, μεσεγχυματικά βλαστοκύτταρα χρησιμοποιούνται μεταξύ άλλων σε: 

 • αρθρίτιδες αρθρώσεων, όπως το γόνατο, το ισχίο, ο ώμος και η ποδοκνημική 
 • δισκοπάθειες 
 • τενοντοπάθειες και μερική ρήξη τενόντων 
 • άσηπτη νέκρωση μηριαίας κεφαλής 
 • οστικά ελλείμματα και ψευδαρθρώσεις 
 • παθήσεις χόνδρου 
 • κακώσεις μηνίσκων και συνδέσμων γόνατος  

Λήψη μικρομοσχευμάτων χόνδρου 

Τεχνική επίσης που εφαρμόζουμε είναι η λήψη μικρομοσχευμάτων χόνδρου από το αυτί του ασθενή και υπό μορφή ένεσης το χορηγούμε σε αρθρώσεις με προβλήματα χόνδρου και αρθρίτιδας μεσαίου σταδίου.  

Όλη η διαδικασία που εφαρμόζουμε στα βλαστοκύτταρα πρέπει να πληροί τις αυστηρές προδιαγραφές του Αμερικάνικου Οργανισμού Φαρμάκων FDA  και της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας EMA για τη χρήση βιολογικών θεραπειών:  

 1. Γίνεται σε ένα στάδιο, δηλαδή η λήψη του βιολογικού υλικού, η απομόνωση και η έγχυση των βλαστοκυττάρων γίνονται σε αποστειρωμένο χώρο χειρουργείου στην ίδια επέμβαση.  
 2. Βιολογικό υλικό δεν φεύγει από τον αποστειρωμένο χώρο του  χειρουργείου.  
 3. Υπάρχει ελάχιστος επιτόπου χειρισμός του υλικού χωρίς πολλαπλασιασμό, καλλιέργεια ή άλλη επεξεργασία. 
 4. Δεν υπάρχει ταυτόχρονος συνδυασμός βιολογικών υλικών. Επιτρέπονται περισσότεροι χειρισμοί των βλαστοκυττάρων σε εργαστήριο πιστοποιημένο με GMP το οποίο θα πρέπει να λειτουργεί όμως εντός του Νοσοκομείου. 

 

Δεν θα πρέπει να αμελείτε την υγεία σας λόγω της πανδημίας του
Covid-19 ή να αποφεύγεται να αναζητάτε υγειονομική περίθαλψη αν τη χρειάζεστε.

Ο Όμιλος Hellenic Healthcare Group σε όλα τα Νοσοκομεία του (ΥΓΕΙΑ, Metropolitan Hospital, ΜΗΤΕΡΑ, Metropolitan General, ΛΗΤΩ, Creta Interclinic) λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα προφύλαξης για την προστασία των εργαζομένων και των ασθενών του.