«Υποβοηθούμενη Αναπαραγωγή και Εμβρυολογία»

19 & 20 Μαρτίου 2016, ώρα προσέλευσης 08.30 π.μ.

Συνεδριακό Κέντρο «Ν. ΛΟΥΡΟΣ», ΜΗΤΕΡA

Πληροφορίες: 210 6869827 – 30