Σύγχρονες εξελίξεις στην ακράτεια ούρων και τη χαλάρωση πυελικού εδάφους της γυναίκας

Συνεδριακό Κέντρο Ν.ΛΟΥΡΟΣ ΜΗΤΕΡΑ
Ελεύθερη Συμμετοχή

Σάββατο 21 Απριλίου 2018
Ώρα: 08.30

Οργάνωση
Ουρογυναικολογικό Τμήμα ΜΗΤΕΡΑ