ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗΣ

Σάββατο, 19 Νοεμβρίου 2016
ώρα έναρξης 09:00 π.μ.

Συνεδριακό Κέντρο «Ν. ΛΟΥΡΟΣ», ΜΗΤΕΡA

Πληροφορίες: 210 686 7229, 210 686 9110