Ημερίδα Εξελίξεις στην Νεογνική Χειρουργική

Σάββατο 21 Μαΐου 2016

Οργάνωση: Παιδοχειροργικό Τμήμα Παίδων ΜΗΤΕΡΑ

Συνεδριακό Κέντρο “Ν. ΛΟΥΡΟΣ”, ΜΗΤΕΡΑ