Ημερίδα Εντατικής Θεραπείας Παίδων: Ατυχήματα στα Παιδιά

Σάββατο, 3 Μαρτίου2018
Ώρα προσέλευσης 08:30

Ελεύθερη Συμμετοχή

Συνεδριακό Κέντρο “Ν. Λούρος” ΜΗΤΕΡΑ