ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΗΣ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΗΣ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ

Σάββατο, 31 Οκτωβρίου 201, ώρα έναρξης 08:30 π.μ

Συνεδριακό Κέντρο “Ν. ΛΟΥΡΟΣ” ΜΗΤΕΡΑ

Πληροφορίες: 210 686 9838

ΜΗΤΕΡΑ: Αγγελία

Ο Όμιλος ΥΓΕΙΑ κατέχοντας ηγετική θέση στον τομέα των ιδιωτικών νοσοκομειακών μονάδων προκειμένου να καλύψει τις ανάγκες της συνεχούς ανάπτυξης του με στόχο την παροχή ιατρικών και νοσηλευτικών υπηρεσιών ποιοτικού επιπέδου, επιθυμεί να προσλάβει: ΙΑΤΡΟΥΣ ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΟΥΣ για απασχόληση στα Κεντρικά Εργαστήρια.
Μάθετε περισσότερα..