Διημερίδα Ιατρικής Εμβρύου Επίκαιρα Θέματα Εμβρυομητρικής Ιατρικής 2018

Σάββατο  20 Ιανουαρίου & Κυριακή 21 Ιανουαρίου
Ώρα προσέλευσης: 08:30

Ελεύθερη Συμμετοχή

Συνεδριακό Κέντρο “Ν. Λούρος” ΜΗΤΕΡΑ

Οργάνωση: Τμήμα Ιατρικής Εμβρύου και Υπερήχων ΜΗΤΕΡΑ

Πληροφορίες: 210 686 7229