8ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΠΑΙΔΟΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΡΔΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΣΥΓΓΕΝΩΝ ΚΑΡΔΙΟΠΑΘΕΩΝ

27- 28 Αρπριλίου 2024

Ώρα Έναρξης: 10.00

Ελεύθερη Συμμετοχή

Πληροφορίες: 210 686 7229