4η Επιστημονική Hμερίδα Παιδιατρικής Ογκολογίας

Σάββατο, 3 Φεβρουαρίου 2018
Ώρα προσέλευσης 08:30

Ελεύθερη Συμμετοχή

Συνεδριακό Κέντρο “Ν. Λούρος” ΜΗΤΕΡΑ

Οργάνωση:
Ογκολογική Κλινική Παιδιών & Εφήβων Παίδων ΜΗΤΕΡΑ

Πληροφορίες: 210 686 7021 & 210 960 9400