3η Ημερίδα Καρδιολογίας και Καρδιοχειρουργικής Συγγενών Καρδιοπαθειών Ενηλικών

Σάββατο 22 Απριλίου 2017, ώρα προσέλευσης:08.45
Συνεδριακό Κέντρο Ν. ΛΟΥΡΟΣ, ΜΗΤΕΡΑ

Οργάνωση: Κλινική Συγγενών Καρδιοπαθειών Ενηλικών ΜΗΤΕΡΑ

Πληροφορίες: 210 68 67 229