3η Eπιστημονική Hμερίδα Παιδιατρικής Ογκολογίας

4 Φεβρουαρίου 2017, ώρα προσέλευσης 9.00 π.μ.

Συνεδριακό Κέντρο «Ν. ΛΟΥΡΟΣ», ΜΗΤΕΡA

Οργάνωση: Ογκολογική Κλινική Παιδιών & Εφήβων Παίδων ΜΗΤΕΡΑ

Πληροφορίες: 210867021 & 2109609400

Θα δοθούν μόρια συνεχιζόμενης ιατρικής εκπαίδευσης