10η Συνάντηση Παιδιατρικής Ογκολογίας

10/02/2024

Ώρα Έναρξης: 09.00

Συνεδριακό Κέντρο ” Ν. ΛΟΥΡΟΣ”, ΜΗΤΕΡΑ

Ελεύθερη Συμμετοχή

Οργάνωση: Ογκολογική Κλινική Παιδιών & Εφήβων Παίδων ΜΗΤΕΡΑ