Τιμοκατάλογος

«Οι αναφερόμενες στον τιμοκατάλογο τιμές είναι τελικές συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, όπου αυτό προβλέπεται σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

Επί των τιμών η Εταιρία διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει, διαγράψει ή τροποποιήσει τον παρόντα τιμοκατάλογο οποτεδήποτε, χωρίς προηγούμενη ενημέρωση καθώς και να παρέχει εκπτώσεις ή/και προνόμια σε προγράμματα συνεργαζόμενων εταιριών ή/και σε τρίτους. Σε κάθε περίπτωση  οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να επικοινωνούν με τα αρμόδια τμήματα για να ενημερώνονται ως προς τις σχετικές χρεώσεις για υπηρεσίες ή πράξεις που τους αφορούν.»

wdt_IDΠεριγραφήΠεριγραφή ΥπηρεσίαςΤιμή
1ΒΙΟΧΗΜΙΚΟΝΟΒΑΚ173,02
2ΑΓΟΝΕΣ ΕΞΕΤ.ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ102,09
3ΚΑΡΔ/ΓΙΚΟΑΠΟΞΕΣΗ & ΒΙΟΨΙΑ ΤΡΑΧΗΛΟΥ173,02
4ΚΑΡΔ/ΓΙΚΟΕΞΕΤΑΣΗ ΥΠΟ ΝΑΡΚΩΣΗ70,51
5ΥΠΕΡΗΧ.ΚΑΡΔΠΑΡΑΚΕΝΤΗΣΗ ΔΟΥΓΓΑΣΙΟΥ80,19
6ΑΓΟΝΕΣ ΕΞΕΤ.ΚΡΥΟΠΗΞΙΑ80,19
7ΑΓΟΝΕΣ ΕΞΕΤ.ΑΠΟΞΕΣΗ ΜΗΤΡΑΣ100,16
8ΑΓΟΝΕΣ ΕΞΕΤ.ΕΞΑΙΡΕΣΙΣ ΠΟΛΥΠΟΔΟΣ100,16
9ΑΓΟΝΕΣ ΕΞΕΤ.ΒΙΟΨΙΑ ΤΡΑΧΗΛΟΥ112,21
10ΜΟΡΙΑΚΗ ΒΙΟΛΡΗΞΗ ΚΟΛΠΟΥ112,21