Τιμοκατάλογος

«Οι αναφερόμενες στον τιμοκατάλογο τιμές είναι τελικές συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, όπου αυτό προβλέπεται σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

Επί των τιμών η Εταιρία διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει, διαγράψει ή τροποποιήσει τον παρόντα τιμοκατάλογο οποτεδήποτε, χωρίς προηγούμενη ενημέρωση καθώς και να παρέχει εκπτώσεις ή/και προνόμια σε προγράμματα συνεργαζόμενων εταιριών ή/και σε τρίτους. Σε κάθε περίπτωση  οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να επικοινωνούν με τα αρμόδια τμήματα για να ενημερώνονται ως προς τις σχετικές χρεώσεις για υπηρεσίες ή πράξεις που τους αφορούν.»

wdt_IDΠεριγραφήΠεριγραφή ΥπηρεσίαςΤιμή
15839ΝΟΒΑΚ173,02
15840ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ102,09
15841ΑΠΟΞΕΣΗ & ΒΙΟΨΙΑ ΤΡΑΧΗΛΟΥ173,02
15842ΕΞΕΤΑΣΗ ΥΠΟ ΝΑΡΚΩΣΗ70,51
15843ΠΑΡΑΚΕΝΤΗΣΗ ΔΟΥΓΓΑΣΙΟΥ80,19
15844ΚΡΥΟΠΗΞΙΑ80,19
15845ΑΠΟΞΕΣΗ ΜΗΤΡΑΣ100,16
15846ΕΞΑΙΡΕΣΙΣ ΠΟΛΥΠΟΔΟΣ100,16
15847ΒΙΟΨΙΑ ΤΡΑΧΗΛΟΥ112,21
15848ΡΗΞΗ ΚΟΛΠΟΥ112,21