Τιμοκατάλογος

«Οι αναφερόμενες στον τιμοκατάλογο τιμές είναι τελικές συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, όπου αυτό προβλέπεται σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

Επί των τιμών η Εταιρία διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει, διαγράψει ή τροποποιήσει τον παρόντα τιμοκατάλογο οποτεδήποτε, χωρίς προηγούμενη ενημέρωση καθώς και να παρέχει εκπτώσεις ή/και προνόμια σε προγράμματα συνεργαζόμενων εταιριών ή/και σε τρίτους. Σε κάθε περίπτωση  οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να επικοινωνούν με τα αρμόδια τμήματα για να ενημερώνονται ως προς τις σχετικές χρεώσεις για υπηρεσίες ή πράξεις που τους αφορούν.»

wdt_IDΠεριγραφήΠεριγραφή ΥπηρεσίαςΤιμή
13189ΝΟΒΑΚ173,02
13190ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ102,09
13191ΑΠΟΞΕΣΗ & ΒΙΟΨΙΑ ΤΡΑΧΗΛΟΥ173,02
13192ΕΞΕΤΑΣΗ ΥΠΟ ΝΑΡΚΩΣΗ70,51
13193ΠΑΡΑΚΕΝΤΗΣΗ ΔΟΥΓΓΑΣΙΟΥ80,19
13194ΚΡΥΟΠΗΞΙΑ80,19
13195ΑΠΟΞΕΣΗ ΜΗΤΡΑΣ100,16
13196ΕΞΑΙΡΕΣΙΣ ΠΟΛΥΠΟΔΟΣ100,16
13197ΒΙΟΨΙΑ ΤΡΑΧΗΛΟΥ112,21
13198ΡΗΞΗ ΚΟΛΠΟΥ112,21