ΥΓΕΙΑ: ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΤΟΥ 25,83% ΤΟΥ «ΜΗΤΕΡΑ»

Η Διοίκηση του «ΥΓΕΙΑ» ανακοινώνει ότι υπεγράφησαν συμφωνητικά αγοράς μετοχών βάσει των οποίων πρόκειται να αποκτήσει συνολικά το 25,83% των μετοχών του «ΜΗΤΕΡΑ» έναντι συνολικού τιμήματος περίπου 66 εκατ. ευρώ. Οι συμφωνίες αυτές έγιναν με υπόδειξη του Δ.Σ. του ΜΗΤΕΡΑ στα πλαίσια της στρατηγικής συμμαχίας που είχε ανακοινωθεί στις 24 Μαρτίου. Πρόθεση του ΥΓΕΙΑ είναι η υλοποίηση της στρατηγικής συμμαχίας ως έχει ανακοινωθεί και η διατήρηση του χαρακτήρα του ΜΗΤΕΡΑ ως «νοσοκομείου γιατρών» (doctors’ hospital).

Φιλοδοξία του ΥΓΕΙΑ είναι η παροχή υπηρεσιών ευρέως φάσματος και υψηλής ποιότητας με την δημιουργία ενός μεγάλου και εύρωστου ομίλου στον χώρο της ιδιωτικής υγείας  μέσα από απόλυτα συναινετικές διαδικασίες και την πλήρη επιδοκιμασία και συσπείρωση των γιατρών όλων των επιχειρήσεων που θα επιθυμήσουν να συμπράξουν.