ΥΓΕΙΑ Α.Ε: Νέα Διευθύνουσα Σύμβουλος η κα. Αρετή Σουβατζόγλου

Ανακοινώνεται ότι ο κ. Θ. Χαραμής υπέβαλλε την παραίτησή του από Διευθύνων Σύμβουλος και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του ΥΓΕΙΑ λόγω επικείμενης συνταξιοδότησής του. Ο κ. Χαραμής θα παραμείνει στην εταιρεία μέχρι το τέλος Φεβρουαρίου 2010, ημερομηνία της συνταξιοδότησής του, ώστε να συνδράμει στην ενημέρωση και ομαλή μετάβαση στη νέα Διοίκηση του ΥΓΕΙΑ.

Καθήκοντα Διευθύνουσας Συμβούλου με ομόφωνη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου ανέλαβε η κα. Αρετή Σουβατζόγλου, η οποία διετέλεσε Project Manager της MIG για την επένδυσή της στο ΥΓΕΙΑ και είναι μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής της Εταιρείας. Ακόμη, νέο μέλος του Δ.Σ. εξελέγη ο κ. Γιώργος Ευστρατιάδης, ενώ νέο μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής εξελέγη ο κ. Γιώργος Κουλούρης, Γενικός Διευθυντής και Επικεφαλής Εταιρικής Ανάπτυξης της MIG αντίστοιχα.

Το Διοικητικό Συμβούλιο του ΥΓΕΙΑ εκφράζει τις θερμές ευχαριστίες του προς τον κ. Θ. Χαραμή για τις πολύτιμες υπηρεσίες που προσέφερε στον Όμιλο στο διάστημα της υπηρεσίας του.