Θεαματική μείωση της νεογνικής θνησιμότητας και μηδενική θνησιμότητα από λοιμώξεις

Σε ποσοστό ρεκόρ της τάξης του 0,86‰ (τοις χιλίοις) περιορίστηκε η νεογνική θνησιμότητα στη Μονάδα Εντατικής Νοσηλείας Νεογνών (ΜΕΝΝ) του ΜΗΤΕΡΑ το 2013, ενώ σημειώνεται κατακόρυφη μείωση των λοιμώξεων στη Μονάδα την τριετία 2011-2013. Αξίζει να σημειωθεί επιπλέον, ότι από τα παιδιά που γεννιούνται στο ΜΗΤΕΡΑ, επιβιώνει το 99,86%, ενώ από τα παιδιά που χρήζουν εισαγωγής στη ΜΕΝΝ επιβιώνει το 99,4%.

Η νεογνική θνησιμότητα (θάνατοι νεογνών τις πρώτες 4 εβδομάδες ζωής) διεθνώς θεωρείται ως ο πλέον αξιόπιστος δείκτης παροχής υψηλών υπηρεσιών υγείας στις Μονάδες Εντατικής Νοσηλείας Νεογνών και ένας από τους καλύτερους δείκτες υπηρεσιών υγείας σε εθνικό επίπεδο.

Στην Ελλάδα η νεογνική θνησιμότητα ήταν 3,23‰ το 2011, ενώ δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία για το 2012 & 2013.
Εκτός από την θεαματική μείωση της νεογνικής θνησιμότητας στο ΜΗΤΕΡΑ στο 1,75‰ το 2012 και στο 0,86‰ το 2013,  ένα δεύτερο σημαντικό επίτευγμα είναι η κατακόρυφη μείωση των λοιμώξεων στη ΜΕΝΝ. Κατά την τριετία 2011-2013 και επί συνόλου 4.720 νοσηλευθέντων νεογνών, το ποσοστό των νεογνών με θετικές αιμοκαλλιέργειες ήταν πολύ χαμηλό, μόλις 7,69%, ενώ δεν σημειώθηκε κανένας θάνατος στα νεογνά με πρώιμη (λιγότερες  δηλ. από 72 ώρες ζωής) ή όψιμη (περισσότερες από 72 ώρες ζωής) νεογνική σηψαιμία. Επίσης, δεν απομονώθηκε κανένα πολυανθεκτικό μικρόβιο στη ΜΕΝΝ.

Αντίθετα σε διεθνές επίπεδο το ποσοστό των νεογνικών θανάτων από σηψαιμία είναι πολύ υψηλό και κυμαίνεται από 26% έως 41% στην πρώιμη και 9,1% έως 36% στην όψιμη νεογνική σηψαιμία.

Σε δηλώσεις της η Παιδίατρος – Νεογνολόγος, Διευθύντρια της Μονάδας Εντατικής Νοσηλείας Νεογνών (ΜΕΝΝ) του ΜΗΤΕΡΑ, Δρ. Μένη Σακλαμάκη – Κοντού τόνισε «Η θεαματική μείωση της νεογνικής θνησιμότητας στο ΜΗΤΕΡΑ στο 0,86‰ το 2013 και η μηδενική θνησιμότητα από λοιμώξεις στη ΜΕΝΝ, κατατάσσουν την Μονάδα μας –την πρώτη οργανωμένη Μονάδα που λειτούργησε εντός ιδιωτικού μαιευτηρίου- ανάμεσα στις καλύτερες παγκοσμίως. Τα επιτεύγματα μας αυτά μας ενθαρρύνουν να συνεχίσουμε τις προσπάθειές μας με τον ίδιο ενθουσιασμό και αυτοθυσία για την παροχή υψηλών υπηρεσιών υγείας στους μικρούς ασθενείς μας».