Σημαντική Αύξηση των Οικονομικών Μεγεθών κατά το Α’ Εξάμηνο του 2007

Αύξηση 13,51 % στον Κύκλο Εργασιών και 12,64% στα Κέρδη Προ Φόρωνπαρουσίασε στο α΄ εξάμηνο του 2007, η Γενική, Μαιευτική – Γυναικολογική & Παιδιατρική Κλινική ΜΗΤΕΡΑ.

Κύκλος Εργασιών: Κατά το α΄εξάμηνο του 2007, ο Κύκλος Εργασιών ξεπέρασε τα 37,8 εκ. €, έναντι 33,3 εκ. το αντίστοιχο διάστημα του 2006, σημειώνοντας αύξηση 13,51%.

Κέρδη Προ Φόρων: Αυξημένα κατά 12,64%, τα Κέρδη Προ Φόρων ξεπέρασαν τα 9,8 εκ. € κατά το α΄εξάμηνο του 2007, έναντι 8,7 εκ. το αντίστοιχο διάστημα του 2006.

Ο αριθμός των ιατρικών πράξεων αυξήθηκε κατά 3% και κατά 6,22%, αντίστοιχα, ο αριθμός των εργαστηριακών και διαγνωστικών εξετάσεων.

Στη διαμόρφωση των ιδιαίτερα θετικών οικονομικών αποτελεσμάτων της εταιρείας συνέβαλε σημαντικά ο υπερδιπλασιασμός των μεγεθών του ΠΑΙΔΩΝ ΜΗΤΕΡΑ το οποίο αναμένεται να παρουσιάσει ακόμη μεγαλύτερους ρυθμούς ανάπτυξης στο άμεσο μέλλον.

Τα οικονομικά αποτελέσματα της εταιρείας συνεχίζουν την ανοδική τους πορεία, κατατάσσοντας το ΜΗΤΕΡΑ στις πρώτες θέσεις από πλευράς κερδοφορίας και απόδοσης κεφαλαίων ανάμεσα στις εταιρείες που δραστηριοποιούνται στο χώρο της ιδιωτικής υγείας στην Ελλάδα.