Πρόγραμμα Μετεκπαιδευτικής Πρακτικής Άσκησης

Το ΜΗΤΕΡΑ στην προσπάθειά του όχι μόνο να παρέχει άριστες ιατρικές υπηρεσίες αλλά και να υπηρετεί, την έρευνα και την επιμόρφωση, για τρίτη συνεχή χρόνια διοργανώνει το μετεκπαιδευτικό πρόγραμμα πρακτικής άσκησης με σκοπό την εξειδίκευση και την εξοικείωση νέων γιατρών με τις νέες τεχνικές της ελάχιστα επεμβατικής χειρουργικής στη Γυναικολογία.

Το πρόγραμμα αφορά νέους ιατρούς, ειδικευμένους στο αντικείμενό τους, οι οποίοι επιθυμούν την απόκτηση εμπειρίας και γνώσεων στη Λαπαρασκοπική Χειρουργική *.

Θέμα

Διευθυντής Προγράμματος

«Ενδοσκοπική Γυναικολογική Χειρουργική και Ουρογυναικολογία»

Στέφανος Χάνδακας, MD, MBA, PhD
Mαιευτήρας – Γυναικολόγος, Ενδοσκοπικός Χειρουργός
Επιστημονικός Συνεργάτης «Μητέρα»

 Έναρξη: Δευτέρα 1 Δεκεμβρίου 2014

Υπεύθυνος Προγράμματος:
Γεώργιος Καλλιπολίτης
Aν.Καθηγητής Μαιευτικής-Γυναικολογίας Παν/μίου Αθηνών
Πρόεδρος Επιστημονικού Συμβουλίου ΜΗΤΕΡΑ

Υποβολή αιτήσεων:

μέχρι 21 Νοεμβρίου 2014

Τόπος διεξαγωγής:
Γενική, Μαιευτική – Γυναικολογική &

Παιδιατρική Κλινική ΜΗΤΕΡΑ

Πληροφορίες: 210 6869279
E-mail: info@mitera.gr

Απαραίτητα Δικαιολογητικά που πρέπει να προσκομίσετε:
• Ταυτότητα
• Βιογραφικό
• Άδεια άσκησης επαγγέλματος
• Πτυχίο
• Ειδικότητα

* «Το συγκεκριμένο πρόγραμμα οργανώνεται και υλοποιείται υπό την εποπτεία του Επιστημονικού Συμβουλίου της Κλινικής ΜΗΤΕΡΑ, οι δε βεβαιώσεις παρακολούθησης που θα χορηγηθούν μετά το πέρας αυτού, δεν αποτελούν επισήμως αναγνωρισμένους τίτλους σπουδών».

Τυπώστε την Αίτηση συμμετοχής εδώ.