Παιδοκαρδιοχειρουργική Κλινική ΜΗΤΕΡΑ: Νέα πιστοποίηση των χειρουργικών της αποτελεσμάτων

Επιβεβαιώθηκε από την Ευρωπαϊκή Καρδιοχειρουργική Εταιρεία η πιστοποίηση των άριστων χειρουργικών αποτελεσμάτων του Παιδοκαρδιοχειρουργικού Τμήματος του Παίδων ΜΗΤΕΡΑ του Ομίλου ΥΓΕΙΑ και για τα έτη 2009 και 2010. Οι επεμβάσεις πραγματοποιήθηκαν από το Διευθυντή της Παιδοκαρδιοχειρουργικής Κλινικής κ. Γιώργο Σαρρή και τους συνεργάτες του στην Παιδοκαρδιοχειρουργική Κλινική του ΜΗΤΕΡΑ, καθώς και στο Νοσοκομείο ΥΓΕΙΑ επί ασθενών με συγγενείς καρδιοπάθειες.
Σημειώνεται ότι η επιτυχία αυτή, μοναδική στην Ελλάδα, κατατάσσει την Παιδοκαρδιοχειρουργική Κλινική του ΜΗΤΕΡΑ μεταξύ των 9 Παιδοκαρδιοχειρουργικών Κέντρων της Ευρώπης που έχουν πιστοποιημένα χειρουργικά αποτελέσματα.
Οι επιθεωρητές της Ευρωπαϊκής Εταιρείας εξήραν τη σύγχρονη υποδομή, την άρτια οργάνωση, τα άριστα χειρουργικά αποτελέσματα και την πληρότητα και ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται στην Ευρωπαϊκή Καρδιοχειρουργική Εταιρεία, που εξέδωσε το επίσημο έγγραφο πιστοποίησης αποτελεσμάτων (European Association of Cardiothoracic Surgery Data Verification Certificate).
To Παιδοκαρδιοχειρουργικό Κέντρο του ΜΗΤΕΡΑ που δημιουργήθηκε με την συνεργασία του κ. Γεώργιου Σαρρή, Δ/ντη της Παιδοκαρδιοχειρουργικής Κλινικής, του κ. Ιωάννη Παπαγιάννη, Δ/ντη της Παιδοκαρδιολογικής Κλινικής και του κ. Γεώργιου Κυρβασίλη, Δ/ντη της Μονάδας Παιδοκαρδιοαναισθησιολογίας και Παιδιατρικής Μονάδας, στελεχώθηκε με έμπειρο Ιατρικό, νοσηλευτικό και τεχνικό προσωπικό και ξεκίνησε την λειτουργία του τον Απρίλιο 2008. Ήδη από τον πρώτο χρόνο  πέτυχε, μεταξύ λίγων Παιδοκαρδιοχειρουργικών Κέντρων πανευρωπαϊκά, την αρχική πιστοποίηση των χειρουργικών του αποτελεσμάτων από την Ευρωπαϊκή Καρδιοχειρουργική Εταιρεία.
Η πάγια προσήλωση όλων των γιατρών, τεχνικών, νοσηλευτών, καθώς και  της Διοίκησης του Ομίλου ΥΓΕΙΑ στον έλεγχο της ποιότητας και τη συνεχή βελτίωση των υπηρεσιών προς τα καρδιοπαθή παιδιά, ώστε να προσφέρεται  ό, τι καλύτερο υπάρχει διεθνώς, τεκμηριώνεται και πάλι με την συνεχιζόμενη πιστοποίηση των παιδοκαρδιοχειρουργικών αποτελεσμάτων.