ΟΜΙΛΟΣ ΥΓΕΙΑ – Απάντηση στην επιστολή του Διευθύνοντος Συμβούλου της Stem Health Hellas SA

Απάντηση στην επιστολή που εστάλη μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της Stem Health Hellas SA κο Νικόλαο Νικολαΐδη σε απροσδιόριστο αριθμό γονέων που παρέδωσαν προς φύλαξη βλαστοκύτταρα των νεογνών τους στην εταιρία του, στην οποία επιστολή μεταξύ άλλων τους «επισημάνει τον άμεσο κίνδυνο καταστροφής των βλαστικών κυττάρων που φυλάσσονται στις εγκαταστάσεις του ΥΓΕΙΑ»!

Προς αποκατάσταση της αλήθειας και με σεβασμό στην ανησυχία των γονέων, σας γνωρίζουμε τα εξής:

Α. Η Stem Health Hellas και η διοίκηση αυτής προσπαθούν να μετακυλήσουν με πρωτοφανή ασυνεπή και ανεύθυνη συμπεριφορά όλες τις ευθύνες που εκ του νόμου υπέχουν στον Όμιλο ΥΓΕΙΑ με νομικά και λογικά έωλους ισχυρισμούς και απροκάλυπτα ψεύδη.

Β. Οι δεξαμενές φύλαξης των μονάδων ομφαλοπλακουντιακού αίματος και ιστού του λώρου δεν παραμένουν σε χώρο ευθύνης του Δ.Θ.Κ.Α. Υγεία, ως αβασίμως, αναληθώς και ανακριβώς ισχυρίζεται ο κος Νικόλαος Νικολαΐδης, αλλά σε χώρο που η ως άνω εταιρεία έχει μισθώσει από το Δ.Θ.Κ.Α. ΥΓΕΙΑ Α.Ε. και στον οποίον ουδέν δικαίωμα πρόσβασης στο χώρο αυτό έχουμε.

Γ. Ο Όμιλος ΥΓΕΙΑ καίτοι ουδεμία νομική ή άλλη υποχρέωση υπέχει, στα πλαίσια της εταιρικής κοινωνικής ευαισθησίας του και με γνώμονα την προστασία του δημόσιου αγαθού της υγείας ανέλαβε το κόστος και μερίμνησε για την συμπλήρωση της απαιτούμενης ποσότητας του αζώτου για την ασφαλή συντήρηση των μονάδων ομφαλοπλακουντιακού αίματος και ιστού του λώρου στις δεξαμενές φύλαξης, έως την εξεύρεση λύσεως.

Ο Όμιλος ΥΓΕΙΑ, επιφυλασσόμενος παντός δικαιώματός του, δηλώνει ότι άμεσα θα προβεί στην άσκηση όλων των ενδίκων μέσων ενώπιον των αρμοδίων αστικών και ποινικών δικαστηρίων για την προάσπιση της φήμης του καθώς και την υποβολή αναφορών-καταγγελιών ενώπιον των Αρμοδίων Αρχών για την εν γένει συμπεριφορά της Stem Health Hellas και της διοίκησης αυτής.