ΜΗΤΕΡΑ: Πιστοποίηση όλων των ιατρικών υπηρεσιών από τον φορέα TÜV Austria

Το ΜΗΤΕΡΑ, μέλος του Ομίλου Hellenic Healthcare Group, του μεγαλύτερου ομίλου παροχής υπηρεσιών υγείας στην Ελλάδα, πιστοποιήθηκε για το σύνολο των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας σύμφωνα με το πρότυπο  ΕΛΟΤ ΕΝ 15224:2016, από τον φορέα πιστοποίησης TÜV Austria Hellas.

Συγκεκριμένα, το ΜΗΤΕΡΑ πληροί στο σύνολο τις απαιτήσεις του προτύπου στην «Παροχή Πρωτοβάθμιων και Δευτεροβάθμιων Υπηρεσιών Υγείας», σε όλους τους τομείς των παρεχόμενων υπηρεσιών του, καθώς και στις υποστηρικτικές υπηρεσίες. Η ασφάλεια κι η συμμετοχή του ασθενούς, η έγκαιρη φροντίδα και προσβασιμότητα, η κατάλληλη και σωστή φροντίδα βασισμένη σε τεκμήρια και γνώση, είναι μεταξύ άλλων τα χαρακτηριστικά της ποιότητας που απαρτίζουν τη συγκεκριμένη πιστοποίηση, και για τα οποία το ΜΗΤΕΡΑ δεσμεύεται ως προς τη συνεχή και αδιάλειπτη εφαρμογή τους.

Σχολιάζοντας την έκδοση της νέας πιστοποίησης, o Διευθύνων Σύμβουλος του ΜΗΤΕΡΑ κ. Ανδρέας Καρταπάνης, ανέφερε: «Το ΜΗΤΕΡΑ, ως η μεγαλύτερη Ιδιωτική Κλινική στην Ελλάδα, που προσφέρει ολοκληρωμένες υπηρεσίες υγείας για όλη την οικογένεια και για κάθε ηλικία, επενδύει καθημερινά στην ποιότητα και στην ασφάλεια των ασθενών της, εφαρμόζοντας τις βέλτιστες πρακτικές σε όλα τα επίπεδα της λειτουργίας. Η διεθνής αυτή πιστοποίηση μας ωθεί ένα βήμα πιο μπροστά και αποδεικνύει έμπρακτα τη σταθερή μας προσήλωσή στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των ασθενών μας, τόσο κατά τη διάρκεια όσο και μετά το τέλος της θεραπείας τους, ως αναπόσπαστο μέρος της ολοκληρωμένης και αποτελεσματικής περίθαλψης και φροντίδας που παρέχουμε για περισσότερα από 43 χρόνια».