ΜΗΤΕΡΑ: Πιστοποίηση κατά ISO των Απεικονιστικών Τμημάτων

Με το πρότυπο ISO 9001:2008 που αφορά στα συστήματα Διαχείρισης Ποιότητας, πιστοποιήθηκαν από τον Φορέα Πιστοποίησης TUV Austria Hellas, το Ακτινοδιαγνωστικό Τμήμα και τα Τμήματα Μαστογραφίας και Μέτρησης Οστικής Πυκνότητας του νοσοκομείου ΜΗΤΕΡΑ.

Για την έκδοση του πιστοποιητικού ποιότητας, πραγματοποιήθηκε αναλυτικός έλεγχος των διαδικασιών λειτουργίας των Απεικονιστικών Τμημάτων, o οποίος ολοκληρώθηκε με απόλυτη επιτυχία. Η εφαρμογή του πιστοποιημένου Συστήματος Ποιότητας στο Ακτινοδιαγνωστικό Τμήμα και στα Τμήματα Μαστογραφίας και Μέτρησης Οστικής Πυκνότητας του ΜΗΤΕΡΑ, διασφαλίζει:

  • τη διενέργεια των εξετάσεων από κατάλληλα εκπαιδευμένο προσωπικό και την έγκυρη και έγκαιρη έκδοση των αποτελεσμάτων,
  • τη διαρκή ανάπτυξη της τεχνογνωσίας και της ενδυνάμωσης του ανθρώπινου δυναμικού,
  • την ετοιμότητα για υιοθέτηση πρωτοεμφανιζόμενων νέων μεθόδων και τεχνικών, μέσα από τη συνεχή αναβάθμιση της τεχνολογικής υποδομής και διαρκή προσαρμογή των διαγνωστικών πρωτοκόλλων στη νέα επιστημονική γνώση,
  • την τήρηση πολιτισμένου, ήρεμου και φιλικού περιβάλλοντος, με έμφαση στην εξυπηρέτηση που αναγνωρίζει τις ανάγκες και προσδοκίες των ασθενών και των παραπεμπόντων ιατρών τους.

Σχολιάζοντας την πιστοποίηση, ο Διευθύνων Σύμβουλος του νοσοκομείου ΜΗΤΕΡΑ κ. Ανδρέας Καρταπάνης δήλωσε: «Το ΜΗΤΕΡΑ, συνεχίζει να διατηρεί αναλλοίωτες τις αξίες που το έχουν αναδείξει ως ποιοτικό νοσοκομείο, με την υψηλού επιπέδου αξιοπιστία των παρεχόμενων υπηρεσιών, τον υπερσύγχρονο εξοπλισμό των Κλινικών του και το έμπειρο και εξειδικευμένο ιατρικό και νοσηλευτικό του δυναμικό. Η πιστοποίηση Συστήματος Ποιότητας των Απεικονιστικών του τμημάτων που είναι από τα πλέον νευραλγικά τμήματα του νοσοκομείου, επιβεβαιώνει τόσο την άρτια λειτουργία του βιοϊατρικού εξοπλισμού, ο οποίος παραμένει πάντα στην αιχμή της τεχνολογίας, όσο και την επάνδρωση των τμημάτων με το πλέον εκπαιδευμένο και έμπειρο προσωπικό».