ΜΗΤΕΡΑ Α.Ε.: Σταθερή πορεία ανάπτυξης σε Κύκλο Εργασιών και Καθαρά Κέρδη στο 9μηνο 2007

Η  εταιρεία «ΜΗΤΕΡΑ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ, ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ, ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ & ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ Α.Ε.» ανακοινώνει ότι τα αποτελέσματα σύμφωνα με τα Δ.Π.Χ.Π. του ΜΗΤΕΡΑ – ΛΗΤΩ μετά το πρώτο εννεάμηνο της συνύπαρξης των δύο νοσηλευτικών οργανισμών εμφανίζουν σημαντική ανοδική πορεία.

Συγκεκριμένα, ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών, το εννεάμηνο του 2007, για το ΜΗΤΕΡΑ και το ΛΗΤΩ,  ανήλθε στα 70,3 εκ. Ευρώ, αυξημένος κατά 9% έναντι  της ίδιας περσινής περιόδου, τα λειτουργικά κέρδη (EBITDA) σε επίπεδο Ομίλου αυξήθηκαν κατά 1% και ανήλθαν σε 17,2 εκ. Ευρώ, ενώ τα Κέρδη Μετά Φόρων & Δικαιωμάτων Μειοψηφίας άγγιξαν τα 11,75 εκ. Ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 13% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2006.

Σε εταιρικό επίπεδο, ο κύκλος εργασιών του ΜΗΤΕΡΑ σύμφωνα με τα Δ.Π.Χ.Π. το εννεάμηνο του 2007, ανήλθε στα 56,5 εκατ. Ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 13,1%, τα λειτουργικά κέρδη (EBITDA) ανήλθαν στα 14,7 εκατ. Ευρώ, παρουσιάζοντας αύξηση της τάξεως του 7,3% σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο και τα Κέρδη Μετά Φόρων ανήλθαν στα 10,5 εκατ. Ευρώ, σημειώνοντας αύξηση περίπου 20% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2006.

Σχολιάζοντας τα αποτελέσματα του εννιαμήνου, ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του ΜΗΤΕΡΑ κ. Κωνσταντίνος Σταύρου, έκανε την ακόλουθη δήλωση: “Τα οικονομικά αποτελέσματα του ΜΗΤΕΡΑ – ΛΗΤΩ μετά το πρώτο εννιάμηνο της συνύπαρξης των δύο νοσηλευτικών οργανισμών εμφανίζουν σημαντική ανοδική πορεία, τοποθετώντας τον Όμιλο στις πρώτες θέσεις από πλευράς κερδοφορίας και απόδοσης κεφαλαίων ανάμεσα στις εταιρείες που δραστηριοποιούνται στο χώρο της ιδιωτικής παροχής υπηρεσιών υγείας στην Ελλάδα”.

“Στο μέλλον αναμένουμε ακόμη μεγαλύτερη αύξηση των οικονομικών μας μεγεθών και βελτίωση των παρεχομένων υπηρεσιών από τη δημιουργία νέων τμημάτων στο ΠΑΙΔΩΝ ΜΗΤΕΡΑ, επενδύσεις σε ιατρικό εξοπλισμό αιχμής, αναβαθμίσεις των υποδομών και από τις συνέργειες που θα προκύψουν από τη συνένωση με το Δ.Θ.Κ.Α. ΥΓΕΙΑ Α.Ε., η οποία ολοκληρώνεται αυτή την περίοδο με την Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου του Δ.Θ.Κ.Α. ΥΓΕΙΑ Α.Ε. με εισφορά εις είδος των μετοχών ΜΗΤΕΡΑ Α.Ε.”.

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΜΗΤΕΡΑ Α.Ε.
Τηλ.: 210 68 69 653 – 46