Καρδιολογική Κλινική Παίδων ΜΗΤΕΡΑ: Πέντε φορές λιγότερη ακτινοβολία για τη θεραπεία των παιδιατρικών αρρυθμιών

Στο ελάχιστο περιορίζεται η χρήση της ακτινοβολίας για τη θεραπεία των παιδιατρικών αρρυθμιών, σύμφωνα με νέα μέθοδο που εφαρμόζει το Ηλεκτροφυσιολογικό Εργαστήριο της Παιδοκαρδιολογικής Κλινικής του ΠΑΙΔΩΝ ΜΗΤΕΡΑ, το μοναδικό στην Ελλάδα πλήρως εξοπλισμένο Κέντρο αντιμετώπισης παιδιατρικών αρρυθμιών.

Το Παιδοκαρδιολογικό Τμήμα του ΠΑΙΔΩΝ ΜΗΤΕΡΑ εκπροσωπήθηκε φέτος στο Πανευρωπαϊκό Παιδοκαρδιολογικό Συνέδριο με μια εργασία που αφορά σε μια ιδιαίτερα σημαντική πρόοδο στην επεμβατική καρδιολογία – ηλεκτροφυσιολογία.

Όπως δήλωσε, στο πλαίσιο του Συνεδρίου, ο Διευθυντής της Παιδοκαρδιολογικής Κλινικής και υπεύθυνος του Ηλεκτροφυσιολογικού Εργαστηρίου του ΠΑΙΔΩΝ ΜΗΤΕΡΑ, κ. Ιωάννης Παπαγιάννης, «Η θεραπεία των παιδιατρικών αρρυθμιών με καθετήρα έχει σημειώσει τεράστια πρόοδο. Μέχρι πρόσφατα όμως, οι επεμβάσεις αυτές χρειάζονταν αρκετά μεγάλη δόση ακτινοβολίας, γεγονός που άφηνε μια ανησυχία για πιθανές μελλοντικές επιπλοκές. Με τη νέα μέθοδο, απεικονίζονται τρισδιάστατα οι καθετήρες στο εσωτερικό της καρδιάς με τη βοήθεια ακίνδυνων ηλεκτρομαγνητικών κυμάτων, μειώνοντας κατά 5 φορές το μέσο όρο ιονίζουσας ακτινοβολίας συγκριτικά με την κλασική ακτινοσκοπική μέθοδο. Μάλιστα σε ορισμένες περιπτώσεις η ακτινοβολία τείνει να εκμηδενιστεί».

Ο κ. Ι. Παπαγιάννης κατέληξε λέγοντας ότι «Η μέθοδος συνοδεύεται από μεγαλύτερη επιτυχία σε σχέση με την κλασσική ακτινοσκοπική μέθοδο και είναι απόλυτα ασφαλής για τη θεραπεία των αρρυθμιών στα παιδιά».