Διεθνής Επιτυχία του Τμήματος Μοριακής Ιστοπαθολογίας του ΜΗΤΕΡΑ

Το τμήμα Μοριακής Ιστοπαθολογίας του ΜΗΤΕΡΑ συμμετείχε σε διεθνή πολυκεντρική μελέτη η οποία είχε ως στόχο τη διαγνωστική τεχνική ελέγχου του γονιδίου HER2 στον καρκίνο του μαστού. Η μελέτη αυτή έγινε με πρωτοβουλία του Παθολογοανατομικού Τμήματος του Royal Surrey County Hospital και συμμετείχαν νοσοκομειακά και Πανεπιστημιακά εργαστήρια από Φινλανδία, Αυστραλία, Ιταλία, Πορτογαλία, ενώ την Ελλάδα εκπροσώπησε το ΜΗΤΕΡΑ με τον Παθολογοανατόμο κ. Νικηφόρο Καπράνο.

Τα αποτελέσματα της εν λόγω έρευνας έδειξαν ότι η τεχνική του χρωμογόνου in situ υβριδισμού (CISH) έχει πολύ υψηλό ποσοστό επαναληψιμότητας ακόμη και σε δύσκολες περιπτώσεις και επομένως μπορεί ιδιαίτερα να συμβάλλει στον αξιόπιστο έλεγχο του γονιδίου HER2 στον καρκίνο του μαστού. Ο έλεγχος αυτός παρουσιάζει αρκετά προβλήματα στην καθημερινή πρακτική παγκοσμίως με αποτέλεσμα το σχετικό βιολογικό φάρμακο Herceptin να μη χρησιμοποιείται πάντα σωστά. Τα αποτελέσματα της παραπάνω μελέτης, τα οποία ήταν εξαιρετικά επιτυχή, δημοσιεύονται στο έγκυρο διεθνές ιατρικό περιοδικό Journal of Clinical Pathology και αναμένεται να συμβάλλουν στη μελλοντική δημιουργία Ευρωπαϊκού Οργανισμού Εργαστηριακού ελέγχου για την πιστοποίηση των εργαστηρίων που διενεργούν εξετάσεις στον έλεγχο του HER2.