Ανασυγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου και Εκτελεστικής Επιτροπής

Η «ΓΕΝΙΚΗ, ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ-ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ & ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΜΗΤΕΡΑ Α.Ε.» ανακοινώνει την ανασυγκρότηση σε Σώμα του Διοικητικού Συμβουλίου και της Εκτελεστικής Επιτροπής της Εταιρείας, όπως προέκυψαν κατά την από 17/7/08 συνεδρίαση του Δ.Σ.

Με ομόφωνη απόφαση του Δ.Σ, έγινε δεκτή η παραίτηση των κ.κ. Δημητρίου Παπαγιάννη και Γεωργίου Πολίτη από τη θέση των Διευθυνόντων Συμβούλων της Εταιρείας και εξελέγη νέος Διευθύνων Σύμβουλός Δ.Σ. ο κ. Κομνηνός – Αλέξιος Κομνηνός.

Ως εκ τούτου, η νέα σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου έχει ως εξής:

1. Κωνσταντίνος Σταύρου, Πρόεδρος Δ.Σ.
2. Θεοφάνης Στάθης, Α΄ Αντιπρόεδρος και Γραμματέας Δ.Σ.
3. Γρηγόριος Σαμουηλίδης, Β΄ Αντιπρόεδρος Δ. Σ.
4. Κομνηνός – Αλέξιος Κομνηνός, Διευθύνων Σύμβουλος Δ.Σ.
5. Θεμιστοκλής Χαραμής, Μέλος Δ.Σ.
6. Πασχάλης Μπουχώρης, Μέλος Δ.Σ.
7. Γεώργιος Πολίτης, Μέλος Δ.Σ.
8. Δημήτριος Παπαγιάννης, Μέλος Δ.Σ.
9. Παύλος Παπακώστας, Μέλος Δ.Σ.

Για δε την Εκτελεστική Επιτροπή, αποφασίστηκε η αύξηση των μελών της από έξι σε επτά. Ως έβδομο μέλος της εξελέγη ο κ. Κομνηνός – Αλέξιος Κομνηνός, έγινε δεκτή η παραίτηση του κ. Θεμιστοκλή Χαραμή από τη θέση του Προέδρου της Εκτελεστικής Επιτροπής και ως νέος Πρόεδρός της εξελέγη ο κ. Κομνηνός – Αλέξιος Κομνηνός.

Η νέα σύνθεση της Εκτελεστικής Επιτροπής έχει ως ακολούθως:

1.  Πρόεδρος Εκτελεστικής Επιτροπής: κ. Κομνηνός – Αλέξιος Κομνηνός
2.  Μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής: κ. Κωνσταντίνος Σταύρου
3.  Μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής: κ. Θεμιστοκλής Χαραμής
4.  Μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής: κ. Πασχάλης Μπουχώρης
5.  Μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής: κα. Αρετή Σουβατζόγλου
6.  Μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής: κ. Γεώργιος Πολίτης
7.  Μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής: κ. Δημήτριος Παπαγιάννης