ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – Μονάδα Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής ΜΗΤΕΡΑ

Με την παρούσα θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε,  ότι η Μ.Ι.Υ.Α «ΜΗΤΕΡΑ», η οποία λειτουργεί εντός της «ΜΗΤΕΡΑ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ, ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ-ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ Α.Ε.», θα παύσει τις εργασίες της στον υφιστάμενο χώρο έως το  τέλος του τρέχοντος έτους, οπότε  και θα μεταφερθεί στη  νέα υπερσύγχρονη Μονάδα του Ομίλου, στο Μαρούσι Αττικής επί της οδού Φλέμινγκ αρ. 15. Ως εκ τούτου,  η  Τράπεζα Κρυοσυντήρησης της Μονάδας «ΜΗΤΕΡΑ»  θα μεταφερθεί με απόλυτη ασφάλεια στις εγκαταστάσεις της ως άνω νέας Μονάδας. Η μεταφορά του γενετικού υλικού θα πραγματοποιηθεί  από πιστοποιημένο μεταφορέα βιολογικών υλικών.

Το προσωπικό μας θα βρίσκεται στη διάθεση σας.

Για οποιαδήποτε περαιτέρω πληροφορία μπορείτε να απευθύνεστε στα τηλέφωνα 210-6869827, 210-6869830.

Σας ευχόμαστε καλές γιορτές !