Μονάδα Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής ΜΗΤΕΡΑ

Διεύθυνση

Ερυθρού Σταυρού 6 151 23, Μαρούσι Αττικής
Eντός Νοσοκομείου ΜΗΤΕΡΑ

Τηλέφωνο

210 686 9827
210 686 9828
210 686 9829
210 686 9830

Fax

210 686 9695

Φόρμα Επικοινωνίας